Trang chủ

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng 28/10/2017 | 09:00 | Lượt xem: 172
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 (Từ ngày  23/10/2017 đến ngày 29/10/2017)       ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng 28/10/2017 | 08:33 | Lượt xem: 157
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 (Từ ngày  16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)       ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Ngày đăng 28/10/2017 | 08:31 | Lượt xem: 159
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 (Từ ngày  09/10/2017 đến ngày 15/10/2017)       ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Ngày đăng 27/10/2017 | 04:09 | Lượt xem: 152
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 (Từ ngày  02/10/2017 đến ngày 08/10/2017)       ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Ngày đăng 27/10/2017 | 04:02 | Lượt xem: 146
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 (Từ ngày  25/09/2017 đến ngày 01/10/2017)       ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng 27/08/2017 | 09:31 | Lượt xem: 150
  Họ và tên Chức vụ ĐTCQ ĐTNR ĐTDĐ Nguyễn Xuân Phi Chủ tịch ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng 27/08/2017 | 09:29 | Lượt xem: 133
(Từ ngày  21/08/2017 đến ngày 27/08/2017)             ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng 27/08/2017 | 09:28 | Lượt xem: 126
(Từ ngày  14/08/2017 đến ngày 20/08/2017)             ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Ngày đăng 27/08/2017 | 09:24 | Lượt xem: 116
(Từ ngày  07/08/2017 đến ngày 13/08/2017)             ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Ngày đăng 27/08/2017 | 09:23 | Lượt xem: 107
(Từ ngày  31/07/2017 đến ngày 06/08/2017)             ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Ngày đăng 27/08/2017 | 09:18 | Lượt xem: 100
(Từ ngày  24/07/2017 đến ngày 30/07/2017)             ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Ngày đăng 26/08/2017 | 02:43 | Lượt xem: 86
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì CQ Chuẩn bị Địa điểm Thứ hai 17/07...

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 20/04/2017 | 01:36 | Lượt xem: 235
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý 1 năm 2017   STT Thứ Ngày tháng ...

Lịch công tác tuần 1 tháng 8 (từ 03/8/2015 đến 09/8/2015)

Ngày đăng 04/08/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1253
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì, thực hiện Địa điểm Thứ 2 27/7 Cả ngày - Trực 1 cửa - Đ/c...

Lịch công tác tuần 4 tháng 7 (từ 27/7/2015 đến 02/8/2015)

Ngày đăng 04/08/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1264
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì, thực hiện Địa điểm Thứ 2 27/7 Cả ngày - Trực 1 cửa - Đ/c...

Lịch công tác tuần 1 tháng 7 (Từ 03/7/2015 đến 12/7/2015)

Ngày đăng 08/07/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1219
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì, thực hiện Địa điểm Thứ 2 06/7 Cả ngày - Trực 1 cửa - Trực TTĐH ...

Lịch công tác tuần 2 tháng 6 (Từ 08/6/2015 đến 14/6/2015)

Ngày đăng 08/06/2015 | 12:00 | Lượt xem: 61
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì, thực hiện Địa điểm Thứ 2 8/6 Cả ngày - Trực 1 cửa   ...

Lịch công tác tuần 1 tháng 6 (Từ 01/6/2015 đến 07/6/2015)

Ngày đăng 01/06/2015 | 12:00 | Lượt xem: 61
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì, thực hiện Địa điểm Thứ 2 8/6 Cả ngày - Trực 1 cửa   ...

Lịch công tác tuần 2 tháng 5 (Từ 11/5/2015 đến 17/5/2015)

Ngày đăng 13/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 75
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì, thực hiện Địa điểm Thứ 2 11/5 Cả ngày - Trực 1 cửa -...

Lịch công tác tuần 2 tháng 4 (Từ 06/4/2015 đến 12/4/2015)

Ngày đăng 17/04/2015 | 12:00 | Lượt xem: 72
LỊCH CÔNG TÁC PHƯỜNG LẠC VIÊN (Tuần từ 06 /4/2015 đến 12/4/2015) Thời gian Nội dung công việc Chủ trì, thực hiện Địa điểm ...