Trang chủ

Văn hóa – xã hội –ANQP

Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh phường Lạc Viên năm 2016
Ngày đăng 05/07/2016 | 04:48 | Lượt xem: 447

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐGDQP&AN phường Lạc Viên ngày 21/6/2016, Hội đồng giáo dục Quốc phòng an ninh phường tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4