Trang chủ

Văn hóa – xã hội –ANQP

Phường Lạc Viên đăng ký nghĩa vụ quân sự và đăng ký công dân trong độ tuổi dân quân tự về tháng 4 năm 2016
Ngày đăng 13/04/2016 | 08:33 | Lượt xem: 891

  Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009; Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

  Thực hiện Kế hoạch số 216/KH-BCH ngày 23/03/2016 của Ban Chỉ huy quân sự Quận Ngô Quyền về đăng ký nghĩa vụ quân sự và đăng ký công dân trong độ tuổi dân quân tự vệ, Phường Lạc Viên đã tổ chức khám tuyển vào ngày 10/04/2016, các thanh niên đã tham gia đầy đủ với quân số 46/46 lệnh phát ra.