Trang chủ

Văn hóa – xã hội –ANQP

Ban chỉ huy PCTT-TKCN phường Lạc Viên triển khai nhiệm vụ phòng chống cơn bão số 1
Ngày đăng 24/06/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1844

Thực hiện Công điện khẩn số 03/CĐ-PCTT-TKCN ngày 21/6/2015 của Ban chỉ huy PCTT-TKCN thành phố Hải Phòng về phòng chống cơn bão số 1. Ban chỉ huy PCTT-TKCN phường Lạc Viên đã họp triển khai kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão, phân công nhiệm vụ triển khai đến các Tổ dân phố.

Ngay khi nhận được công điện của thành phố và thông báo của UBND Quận Ngô Quyền, Ban chỉ huy PCTT-TKCN phường đã triệu tập họp khẩn để bàn các biện pháp phòng chống cơ bão số 1. Ban chỉ huy đã triển khai các nội dung công việc như: thông báo trên hệ thống loa truyền thành của phường về diễn biến bão để nhân dân kịp thời có biện pháp phòng chống và có văn bản chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các tổ dân phố các các doanh nghiệp trường học trên địa bàn; Ban chỉ huy trực bão tại trụ sở UBND phường thường xuyên theo dõi diễn biến bão và kịp thời ứng phó với các tình huống xấu xảy ra. Lập phương án di dời các hộ xung yếu, phân công cán bộ, công chức xuống địa bàn nắm bắt và tình hình cụ thể và vận động các hộ xung yếu chuẩn bị di dời khi bão vào.