Trang chủ

Văn hóa – xã hội –ANQP

Phường Lạc Viên tổ chức đăng ký NVQS và đăng ký công dân trong độ tuổi DQTV
Ngày đăng 11/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1528

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-BCH ngày 23/3/2015 của BCH quân sự quận NGô Quyền, ngày 12/4/2015 HĐNV quân sự phường Lạc Viên đã tổ chức đăng ký NVQS và đăng ký công dân trong độ tuổi DQTV.

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-BCH ngày 23/3/2015 của BCH quân sự quận NGô Quyền, ngày 12/4/2015 HĐNV quân sự phường Lạc Viên đã tổ chức đăng ký NVQS và đăng ký công dân trong độ tuổi DQTV.