Trang chủ

Văn hóa – xã hội –ANQP

Hội nghị đối thoại giữa cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên với người đứng đầu tổ chức Đảng, Chính quyền địa phương
Ngày đăng 09/09/2019 | 10:25 | Lượt xem: 803

Sáng ngày 26/7/2019 Hội PN-ĐTN-Hội LHTN Việt Nam phường Lạc Viên tổ chức Hội nghị đối thoại giữa cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên với người đứng đầu tổ chức Đảng, Chính quyền địa phương. Tuyên truyền chủ đề năm của Hội PN, ĐTN, Hội LHTN, chủ đề hè năm 2019 cho 100 ĐVTN, hội viên.

Năm 2019 là năm thứ 3 ĐTN phường tổ chức hội nghị đối thoại giữa ĐTN và lãnh đạo Đảng, Chính quyền địa phương và cũng là năm ghi nhận "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè" tròn 20 tuổi đúng cái tuổi đẹp nhất của thanh niên. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã và đang góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...
Nhìn lại chặng đường ấy, trong những năm qua tuổi trẻ phường Lạc Viên tự hào đã đóng góp sức trẻ, xung kích, tình nguyện dựng xây quê hương, đất nước và chắc chắn một điều rằng sự đóng góp đó sẽ mãi mãi không bao giờ ngừng đây chính là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi thanh niên Quận Ngô Quyền nói chung, tuổi trẻ phường Lạc Viên nói riêng.
20 CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ.