Trang chủ

Văn hóa – xã hội –ANQP

Hưởng ứng ngày môi trương thế giới
Ngày đăng 13/06/2018 | 10:04 | Lượt xem: 437

UBND phường Lạc Viên tham gia, hưởng ứng Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6) với chủ đề: "Giải quyết ô nhiễm nhựa và túi nilon". Lễ Mít tinh đã thu hút hơn 300 đại biểu đến từ 13 phường trên địa bàn quận.

Trong thời gian qua UBND phường Lạc Viên đã triển khai, tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết 11 HĐND Quận Ngô Quyền về tăng cường quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường đô thị. Kết quả 20 tổ dân phố, các doanh nghiệp, cửa hàng, cơ sở sản xuất và đông đảo nhân dân sống trên địa bàn phường đã đồng tình hưởng ứng, góp phần lớn vào bảo vệ môi trường trên địa bàn phường.

Cùng với các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới còn có các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Đa dạng sinh học, Tuần lễ biển và hải đảo và Tháng hành động vì môi trường. Đây là cơ hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế của biển, bảo và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và toàn vẹn lãnh thổ Quốc gia trên biển của Tổ quốc, ý thức bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển đảo, góp phần thực hiện các mục tiêu về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.


UBND phường Lạc Viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tới cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn quận tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể, Tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, thực hiện các hoạt động thu gom tại các khu dân cư...

Cũng trong ngày, nhiều hoạt động thu gom rác thải, làm sạch đường phố, khu dân cư đã được các đoàn thể và nhân dân triển khai.