Trang chủ

Văn hóa – xã hội –ANQP

Họp BCĐ hè triển khai kế hoạch hè 2018
Ngày đăng 17/05/2018 | 08:54 | Lượt xem: 668

Ngày 17/5/2018, Ban chỉ đạo hè phường tổ chức họp triển khai kế hoạch hè năm 2018. Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo hè quận Ngô Quyền; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo hè phường lạc Viên, để chào mừng các sự kiện chính trị lớn của thành phố và đất nước; Căn cứ tình hình thực tế của phường, Ban Chỉ đạo hè phường Lạc Viên xây dựng kế hoạch hoạt động hè năm 2018 với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tổ chức hoạt động hè gắn với "Tháng hành động vì trẻ em", Chiến dịch Thanh niên tình nguyện nhằm thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tham gia vào các hoạt động truyền thống kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2018), Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ VI; Chào mừng 77 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2018), Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022; kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…

- Tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thanh thiếu nhi phát huy khả năng sáng tạo, bồi dưỡng năng khiếu, kỹ năng sống, khơi dậy ý thức tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong thanh thiếu nhi; tự rèn luyện, bồi dưỡng trong học tập nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân trên địa bàn dân cư.

- Thể hiện được vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác chăm sóc, giáo dục thanh thiếu nhi, huy động các nguồn lực tập trung chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi nhất là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

2. Yêu cầu:

- Hoạt động hè phải được tổ chức rộng khắp trên địa bàn dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn quận với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn. Các hoạt động phải an toàn, tiết kiệm, thiết thực, lành mạnh và hiệu quả.

II. CHỦ ĐỀ:

"Hè vui khỏe, an toàn, sáng tạo"

 

III. NỘI DUNG:

1. Chỉ tiêu:

1. 100% các chi đoàn tổ chức sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi.

2. Có các CLB sở thích cho thiếu nhi (CLB sinh hoạt tối thiểu từ 01lần/tuần). Tổ chức ít nhất 02 hoạt động tuyên truyền, đền ơn đáp nghĩa;

3. 100% các chi đoàn phát động và thực hiện tốt các hoạt động dọn vệ sinh môi trường. Tổ chức ít nhất 05 hoạt động "Vì khu phố văn minh sạch đẹp", "nếp sống văn minh đô thị", "trật tự an toàn giao thông", xóa quảng cáo rao vặt trái quy định.

4. Xây dựng, triÓn khai kÕ ho¹ch vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trong "Tháng hành động vì trẻ em"; mỗi phường trao tặng ít nhất 20 suất quà, học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

5. Thành lập Câu lạc bộ tình nguyện của học sinh, sinh viên, giáo viên hè tổ chức tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng, bồi dưỡng kiến thức, năng khiếu cho các em thiếu nhi tại địa phương.

6. Tổ chức các hoạt động xem phim tư liệu giáo dục truyền thống, "đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn" cho ĐV, TTN trên địa bàn dân cư, trường học hoặc tthăm quan bảo tàng, hành quân về nguồn, xem tư liệu lịch sử theo chủ đề Hè 2018.

7. Xây dựng chương trình hoạt động cụ thể để phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, tuyên truyền phòng chống ma túy cho trẻ em trong dịp hè.

2. Một số hoạt động lớn:

- Khai mạc hè, chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện và phát động Tháng hành động vì trẻ em.

- Tham gia và tổ chức tập huấn tiểu giáo viên hè.

- Tổ chức truyền thông chủ đề "Phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho thiếu nhi" – tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

- Tham gia diễn dàn "Lắng nghe trẻ em nói" với chủ đề "Hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại trẻ em"

- Chấm thông tin các CLB Võ thể dục, các CLB được phân bổ: CLB Chữ thập đỏ, CLB Bạn gái, CLB Sân chơi vận động.

- Tham gia liên hoan "Ca múa nhạc thiếu nhi hè"

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ; Tổ chức các hoạt động tuần lễ "Đền ơn đáp nghĩa" và Lễ thắp nến tri ân Quận;

- Tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì trẻ em"

- Lễ tổng kết hè năm 2018

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- M« h×nh ho¹t ®éng:

* §Þa ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng hÌ: LÊy tr­êng häc vµ ®Þa bµn Tæ d©n phè lµ ®iÓm tæ chøc vui ch¬i ho¹t ®éng hÌ cho thanh thiÕu nhi. PhÊn ®Êu 100% Tæ d©n cã m« h×nh sinh ho¹t hÌ.

* Lùc l­îng phô tr¸ch: Lùc l­îng nßng cèt lµ §oµn viªn thanh niªn, c¸c lùc l­îng häc sinh, sinh viªn tham gia sinh ho¹t t¹i ®Þa ph­¬ng, §oµn viªn, tiểu gi¸o viªn, tæng phô tr¸ch §éi.

2- Kinh phÝ:

          - Tõ nguån ng©n s¸ch vµ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ, tæ chøc huy ®éng trong nh©n d©n, phô huynh häc sinh.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

* Tiến độ thời gian:

          - Khai mạc hè: Từ 18 - 26/5/2018

          - Tập huấn hè tuần 2 tháng 5

          - Đồng khởi hoạt động hè

+ Địa bàn dân cư  từ  01/6/2018

+ Trường học  từ  01/7/2018

- Kiểm tra hè: Tuần 3 đến tuần 4 tháng 7

- Liên hoan các CLB hè tuần 4 tháng 7 đến tuần 1 tháng 8

- Tổng kết hoạt động hè tuần 3/8/2018

VI- CÁC LOẠI  HÌNH CÂU LẠC BỘ:

1- CLB Thể dục nhịp điệu.

2- CLB Múa hát tập thể.

3- CLB Bạn gái với gia đình.

4- CLB Chữ thập đỏ.

5- CLB Ca múa nhạc.

6- CLB Chiến sĩ an ninh nhỏ tuổi.

7- CLB Võ thể dục.

8- CLB Giáo dục truyền thống.

9- CLB Trống đội.

10- CLB Kỹ năng sống.

11- CLB Nhảy cộng đồng.

12- CLB Trẻ em

13- CLB Sân chơi vận động.

14- CLB Em yêu lịch sử.

15- CLB Sân khấu thiếu nhi.

16- CLB Phũng chống đuối nước.

VII- PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Đoàn thanh niên:

- Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo hè và chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện, xây dựng kế hoạch và thống nhất với ban chỉ đạo về nội dung hoạt động, cử phụ trách tập huấn hè, lập dự trù kinh phí hoạt động, xây dựng chương trình sơ kết, tổng kết hè năm 2018.

- Phụ trách Tổ dân phố 13, 14, 15, 16, 17.

2- Trường THCS Đà Nẵng:

- Mở cửa trường học huy động cơ sở vật chất sẵn có cho hoạt động hè, huy động đoàn viên tham gia phụ trách hè, tham mưu cho ban chỉ đạo hè triển khai các hoạt động trong trường.

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

3- Trạm y tế - Ban dân số gia đình và trẻ em phường:

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo hè tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em.

- Tổ chức tặng quà cho trẻ em nghèo vượt khó nhân dịp 1/6, vui tết trung thu.

- Trực tiếp phụ trách CLB chữ thập đỏ.

- Triển khai chương trình phòng chống dịch bệnh mùa hè, tuyên truyền về phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em. Phụ trách Tổ dân phố 11, 12.

4- Công an phường:

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho hoạt động hè.

- Trực tiếp phụ trách CLB chiến sĩ an ninh nhỏ tuổi. Phụ trách Tổ dân phố 9, 10.

5- Bộ phận văn hoá thông tin phường:

- Làm tốt công tác tuyên truyền trong hè trên hệ thống loa truyền thanh, bảng tin Tổ dõn phố, xõy dựng kế hoạch"Tháng hành động vì trẻ em". Phụ trách Tổ dân phố 6, 7, 8

6- Hội liên hiệp phụ nữ phường:

- Đẩy mạnh hình thức giáo dục giới tính, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên.

- Phụ trách câu lạc bộ bạn gái với gia đình. Phụ trách Tổ dân phố 18, 19, 20

7- Mặt trận tổ quốc và Hội cựu chiến binh phường:

- Làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu quê hương đất nước cho thanh thiếu nhi, vận động nhân dân ủng hộ kinh phí hè và quỹ bảo trợ trẻ em. Phụ trách Tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5.

8- Bộ phận văn phũng, kế toỏn-tài chớnh

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân phường bố trớ nguồn kinh phí cho hoạt động hố, đôn đốc việc thực hiện của ban chỉ đạo, đảm bảo nội dung yêu cầu và tiến độ.