Trang chủ

Văn hóa – xã hội –ANQP

Đại hội Hội khuyến học phường Lạc Viên
Ngày đăng 02/10/2017 | 10:25 | Lượt xem: 694

Ngày 27/9/2017, Hội khuyến học phường Lạc Viên tổ chức Đại hội đại biểu phường nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội Hội Khuyến học phường Lạc Viên diễn ra vào thời điểm toàn Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn phường đang nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2017; Đại hội Hội Khuyến học có ý nghĩa quan trọng đối với việc tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nhằm tích cực góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương và thống nhất các hoạt động khuyến học, khuyến tài trên địa bàn phường. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm các hoạt động của Hội, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban chấp hành Hội Khuyến học gồm 15 người. Tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Hội khuyến học đã bầu đ/c Hoàng Thị Tuyết Lan làm Chủ tịch Hội Khuyến học, đ/c Bùi Mai Chang làm Phó chủ tịch Hội Khuyến học phường.