Trang chủ

Văn hóa – xã hội –ANQP

Chung sức hành động vì một xã hội không có ma túy
Ngày đăng 24/07/2017 | 02:40 | Lượt xem: 299

Thực hiện HD số 05/HD-VHTT ngày 13/6/2017 của Phòng VHTT Quận Ngô Quyền về việc Tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017. Nhằm mục đích nâng cao nhận thức của toàn cộng đồng với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội trên địa bàn phường, kính mời toàn thể nhân dân theo dõi chương trình truyền thông Vì một xã hội không có ma túy.

Hiện nay, tệ nạn ma túy không chỉ là hiểm họa của riêng VN mà chung cho cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới và là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, lây nhiễm HIV/AIDS. Hậu quả do ma túy gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, văn hóa, xã hội, AN-QP, làm tổn hại đến sức khỏe của một bộ phận nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.

Từ rất sớm, thấy được tác hại to lớn của matúy, Đảng và NN ta đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết và văn bản pháp luật về công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy; phát động toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống ma túy. Đồng thời lấy ngày 26/6 hàng năm là ngày toàn dân tham gia phòng chống ma túy của VN.

Từ năm 2001 đến nay, thực hiện kế hoạch tổng thể phòng, chống ma túy và chương trình mục tiêu quốc gia, công tác phòng, chống ma túy đã và đang đi vào cuộc sống với sự hưởng ứng của toàn xã hội. Nhờ những nỗ lực phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân, các tổ chức đoàn thể, số đường dây, tổ chức, ổ nhóm buôn bán ma túy liên tỉnh được các lực lượng chức năng triệt phá ngày càng nhiều hơn, với quy mô ngày càng lớn hơn; ước tính mỗi năm lực lượng chức năng bắt giữ hơn 200 kg hê-rô-in; hơn 20 kg thuốc phiện, hàng tấn cần sa và hàng nghìn viên ma túy tổng hợp...; công tác cai nghiện được xã hội hóa về mô hình tham gia; hoạt động phòng, chống tái nghiện và tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện sau cai được chú trọng, giúp cho việc hạn chế tỷ lệ tái nghiện. Tuy nhiên, nguồn ma túy chủ yếu thẩm lậu từ nước ngoài vào Việt Nam vẫn chưa ngăn chặn có hiệu quả. Tình trạng tái trồng cây thuốc phiện còn tái diễn ở một số nơi; còn nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy, tình hình tội phạm và tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp, ma túy dạng đá đang có xu hướng gia tăng, lan rộng ở một số địa bàn; kết quả cai nghiện chưa cao...

Nguyên nhân của tình trạng trên là do, công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống ma túy còn có sơ hở; các cấp ủy đảng, chính quyền ở một số đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy; một số địa phương chưa thật sự quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, còn cho đây là trách nhiệm của cơ quan chức năng; một số đơn vị chuyên trách phòng, chống ma túy hoạt động kém hiệu quả...

Thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trong nhiều năm qua cho chúng ta nhiều kinh nghiệm tiếp tục hành động để ngăn ngừa ma túy, bảo vệ cuộc sống lành mạnh của thế hệ trẻ. Vậy nên, chúng ta cần kiên trì, bền bỉ hành động theo phương châm: Củng cố kiện toàn bộ máy - nâng cao nhận thức - huy động nguồn lực - tích cực phòng, chống ma túy. Trong đó, công tác tuyên truyền phải làm theo cách "vào từng ngõ, gõ từng nhà" gắn với cuộc vận động "Xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy". Đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về hậu quả, tác hại của ma túy, để mỗi người tích cực, tự nguyện tham gia và tự phòng, chống ma túy, tạo thành phong trào hành động phòng, chống ma túy rộng khắp trong cả nước.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình Quốc gia phòng, chống ma túy, thời gian tới, cần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cai nghiện, coi trọng và nhân rộng các mô hình cai nghiện có hiệu quả; hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

Nhân "Ngày thế giới phòng, chống ma túy 26-6" và "Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy" của Việt Nam, tất cả chúng ta hãy chung tay hành động vì một xã hội lành mạnh không có ma túy.