Trang chủ

Văn hóa – xã hội –ANQP

Họp triển khai Kế hoạch đăng ký NVQS
Ngày đăng 20/04/2017 | 10:46 | Lượt xem: 886

Thực hiện kế hoạch số 119 của Ban CHQS Quận Ngô Quyền về Đăng ký NVQS, công dân trong độ tuổi DQTV, phương tiện kỹ thuật thuật nền kinh tế quốc dân năm 2017. Hội đồng NVQS phường Lạc Viên tiến hành Họp Hội đồng NVQS mở rộng triển khai tới toàn thể thành viên Hội đồng NVQS, các TDP, Ban Chỉ huy công an phường, các Ban ngành đoàn thể......trong ngày đăng ký toàn thể các nam dân đã nhận lệnh đã tham gia đi đăng ký tại phường đạt 100% chỉ tiêu