Trang chủ

Văn hóa – xã hội –ANQP

Công nhận Tổ dân phố Văn hóa
Ngày đăng 13/03/2017 | 09:38 | Lượt xem: 362

Thực hiện Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngayf25/11/2016 của UBND Quận Ngô Quyền về việc công nhận các Tổ dân phố Văn hóa. UBND phường tổ chức trao Giấy chứng nhận Tổ dân phố Văn hóa 8 Tổ dân phố số: 6, 8, 11, 14, 15,17, 19, 20