Trang chủ

Văn hóa – xã hội –ANQP

Phường Lạc Viên ra quân huấn luyện năm 2017
Ngày đăng 02/03/2017 | 07:48 | Lượt xem: 2362

Cùng với các đơn vị trong toàn quân, ngày 01/3/2017, lực lượng dân quân tự vệ phường Lạc Viên tham ra lễ ra quân huấn luyện năm 2017.

Tham gia lễ ra quân huấn luyện năm 2017, lực lượng dân quân tự vệ phường Lạc Viên đảm bảo đội ngũ chỉnh tề, đầy đủ trang thiết bị, được quận đánh giá tốt.