Hoạt động tăng cường công tác phòng chống dịch ECOVID-19
Ngày đăng 10/03/2020 | 09:45 | Lượt xem: 950

Ban chỉ đạo họp phòng, chống dịch COVID-19

 

Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

Hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị, các Tổ dân phố