cán bộ, công chức và nhân dân phường Lạc Viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống dịch bênh viên đường hô hấp cấp.
Ngày đăng 12/02/2020 | 09:41 | Lượt xem: 302

Sáng 07/02, BCĐ p Lac viên yêu cầu các nhân viên đeo khẩu trang trong quá trình giao dịch với khách hàng, chuẩn bị khẩu trang miễn phí cho khách hàng, hướng dẫn người dân dùng nước rửa tay nước sát khuẩn trước khi vào giao dịch nhằm phòng ngừa dịch bệnh.