Trang chủ

Tổ chức bộ máy

Danh sách lãnh đạo Hội đồng nhân dân phường

Ngày đăng 13/07/2016 | 03:16 | Lượt xem: 289
CÁN BỘ LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG   Họ và tên: Bùi Tuấn Trình Ngày sinh: 23/02/1959 Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Trình độ...

Danh sách lãnh đạo Uỷ ban nhân dân phường

Ngày đăng 05/05/2015 | 12:00 | Lượt xem: 325
CÁN BỘ LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG   Họ và tên: Trịnh Quang Trường Ngày sinh: 30/07/1979 Chức vụ: Chủ tịch UBND Trình độ...

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Lạc viên khóa XI nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 10/04/2015 | 12:00 | Lượt xem: 259
TT Họ và tên Chức vụ Đảng, Chính quyền và Đoàn thể 1 Bùi Tuấn Trình Bí thư Đảng ủy 2 ...

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Lạc viên khóa XI nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 10/04/2015 | 12:00 | Lượt xem: 473
  TT Họ và tên Chức vụ Đảng, Chính quyền và Đoàn thể 1 Bùi Tuấn...

Cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính

Ngày đăng 01/04/2015 | 12:00 | Lượt xem: 254
    CHUYÊN VIÊN LÀM TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ HÀNH CHÍNH     Họ và tên: Vũ Thị Mai Hạnh Lĩnh...

Cán bộ, công chức phường Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng

Ngày đăng 10/03/2015 | 12:00 | Lượt xem: 214
STT HỌ TÊN CHỨC DANH 1 Bùi Tuấn Trình Bí thư­ Đảng uỷ 2 Trịnh Quang Trường Chủ tịch...

Quy chế hoạt động của UBND phường

Ngày đăng 21/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 202
UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LẠC VIÊN   Số:   06/2015 /QĐ-UBND   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Ngày đăng 01/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 190

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Lạc viên khóa X nhiệm kỳ 2010 - 2015

Ngày đăng 19/12/2014 | 12:00 | Lượt xem: 176
  TT Họ và tên Chức vụ Đảng, Chính quyền và Đoàn thể 1 Đào Văn...

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Lạc Viên khóa IX nhiệm kỳ 2005 - 2010

Ngày đăng 29/10/2014 | 12:00 | Lượt xem: 182
  TT Họ và tên Chức vụ Đảng, Chính quyền và Đoàn thể 1 Đào Văn...

  Thống kê truy cập

Đang online: 1584
Tổng số truy cập: 2527335