Trang chủ

Tin tức sự kiện nổi bật

triển khai thực hiện cải cách hành chính mức độ 04
Ngày đăng 20/01/2020 | 02:31 | Lượt xem: 313

Thực hiện chương trình đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử. Tăng cường tuyên tuyền phô biến các hoạt động cải cách hành chính và lợi ích của việc sử dụng công trực tuyến mức độ và mức độ 4, việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Bộ phận Tư pháp phường đã tuyên truyền, vận động được 2 hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và 01 hồ sơ thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến. Cùng với việc thực hiện Công văn số 89/UBND-TP, ngày 16/01/2020 của UBND quận Ngô Quyền về việc triển khai gửi thư chúc mừng/chi buồn khi thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp. Sáng ngày 18/01/2020 bộ phận Tư pháp đã tham mưu cho lãnh đạo UBND phường tới thăm và trao kết quả hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 04 cho gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Dung, chi sử dụng dịch vụ công trực tuyến để làm giấy khai sinh cho con. Bộ phận Tư pháp phường đang cố gắng tuyên truyền để hướng nhân dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thường xuyên hơn.