Trang chủ

Tin tức sự kiện nổi bật

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ, PHÁO " ĐÈN TRỜI" NĂM 2019
Ngày đăng 27/11/2018 | 11:42 | Lượt xem: 141

Thực hiện Công văn số 1681/UBND-CA ngày 20/11/2018 của Ủy ban nhân dân quận về Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và “đèn trời” từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

/documents/38217/0/CV_166.pdf/9c7b6c3d-b66b-44bf-90d0-82007d22a82f

Nhằm chủ động ngăn chặn không để diễn ra các vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và "đèn trời" trong địa bàn phường, đặc biệt từ nay tới Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, UBND phường yêu cầu  Công an phường, các ban, ngành, 20 Tổ dân phố trên địa phường, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung chỉ đạo theo công văn số166 ngày 23 tháng 11 năm 2018 của UBND phường Lạc Viên về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và "đèn trời":

Đề nghị các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, 20 tổ dân phố tự giám sát, kiểm tra, tuyên truyền đến hội viên, nhân dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ cho cơ quan chức năng. Kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng xem xét xử lý theo quy định.

Yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động, nhân dân trong toàn phường nghiêm túc thực hiện việc không tàng trữ vũ  khí, vật liệu nổ, mua, bán và sử dụng pháo và "đèn trời", nhất là dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Giao Công an phường là cơ quan thường trực, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND phường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể; tổng hợp báo cáo kịp thời theo quy định.