Trang chủ

Tin tức sự kiện nổi bật

7 hộ dân thuộc Dự án Ngã 6 - Máy Tơ đồng thuận bàn giao mặt bằng
Ngày đăng 18/12/2017 | 03:19 | Lượt xem: 339

Sáng ngày 16/12/2017, tại trụ sở UBND Quận Ngô Quyền đã có cuộc đối thoại "vận động, thuyết phục" gữa Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi hồi đất theo Quyết định số 2234/QĐ-UBND (08/12/2017) của UBND Quận Ngô Quyền với 07 hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi để thực hiện Dự án Nút giao thông Ngã 6 – Máy Tơ. Cuộc đối thoại "vân động, thuyết phục" được diễn ra nhanh gọn trong bầu không khí dân chủ, cởi mở và cảm thông giữa các hộ dân với chính quyền địa phương.

Đến sáng ngày 17/12/2017, hộ bà Hà Thị Thanh số 2 Lê Lai đã tự giác di chuyên đồ đạc vật dụng gia đình để bàn giao mặt bằng. Sáng ngày 18/12/2017 Hộ ông Phí Hữu Hải số 45 Đà Nẵng đã tự giác di chuyển đồ đạc vật dụng gia đình để bàn giao mặt bằng. Phòng Quản lý đô thị quận và UBND phường Lạc Viên đã tiến hành hỗ trợ các hộ dân di chuyển đồ đạc, vật dụng đảm bảo an toàn. Hiện nay các hộ dân còn lại cũng đang tiến hành sắp xếp thu dọn bàn giao mặt bằng.