Trang chủ

Đại hội Đảng Bộ Quận Ngô Quyền lần thứ XXII

Chính quyền điện tử
Ngày đăng 27/04/2017 | 07:48 | Lượt xem: 544

Chính quyền điện tử là chính quyền ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm tăng hiệu quả hoạt động của các cơ quan chính quyền, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Hoặc chi tiết hơn:

Chính quyền điện tử là việc các cơ quan chính quyền sử dụng công nghệ thông tin (như máy tính, các mạng diện rộng, Internet, và sử dụng công nghệ di động) có khả năng biến đổi những quan hệ với người dân, các doanh nghiệp, và các tổ chức khác của Chính quyền (làm việc và trao đổi qua mạng không cần đến trực tiếp công sở). Những công nghệ đó có thể phục vụ những mục đích khác nhau: cung cấp dịch vụ chính quyền đến người dân tốt hơn, cải thiện những tương tác giữa chính quyền với doanh nghiệp, tăng quyền cho người dân thông qua truy nhập đến thông tin, hoặc quản lý của chính quyền hiệu quả hơn.

Nhìn một cách tổng quan, chúng ta có thể thấy ý nghĩa của chính quyền điện tử như sau:

        - Nhìn từ phía các cơ quan chính quyền: làm tăng hiệu quả làm việc của các cơ quan nhà nước, tăng sức mạnh quản lý nhà nước, tăng tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, hạn chế được hiện tượng gây phiền hà cho nhân dân, tăng niềm tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền, từ đó xây dựng được xã hội phát triển yên bình và bền vững.

        - Nhìn từ phía người dân, doanh nghiệp: Người dân và doanh nghiệp được các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin, cung cấp dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn bằng việc cung cấp thông tin, dịch vụ một cách trực tuyến. Một cách cụ thể, người dân và doanh nghiệp ngày càng ít phải đến trực tiếp các cơ quan chính quyền.  Người dân trở thành trung tâm trong quá trình các cơ quan chính quyền cung cấp thông tin và dịch vụ. Nhờ các công cụ của công nghệ thông tin và truyền thông, cơ quan nhà nước nhanh chóng tiếp thu được ý kiến của người dân và giúp người dân tham gia dễ dàng hơn trong quá trình ra quyết định của mình.

        - Tăng khả năng tiếp cận với chính quyền: Chính quyền điện tử hướng đến cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp ở mọi lúc (24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần), ở mọi nơi qua Internet, đồng thời người dân vẫn sử dụng các cách thức truyền thống như gặp trực tiếp, qua điện thoại, qua máy fax, …  Đối với người dân và doanh nghiệp, chính quyền điện tử là sự đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tăng hiệu quả của quá trình phê duyệt. Đối với các cơ quan và công chức nhà nước, chính quyền điện tử  là sự hỗ trợ hợp tác giữa các cơ quan nhằm đảm bảo đưa ra các quyết định một cách chính xác và kịp thời.

        - Người dân sẽ cảm thấy hài lòng hơn: Các dịch vụ mà nhà nước cung cấp cho người dân sẽ tốt hơn, người dân thấy được tham gia vào đóng góp ý kiến vào các hoạt động của chính quyền thuận tiện hơn trước, được cung cấp thông tin kịp thời hơn về các hoạt động của chính quyền. Người dân sẽ thấy các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm rõ hơn, các hoạt động của chính quyền được người dân giám sát kịp thời, nhân dân có lòng tin vào cơ quan nhà nước.

Ngày nay, các cơ quan và đơn vị nhà nước đang đẩy mạnh việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý các thủ tục hành chính. Mục tiêu đến năm 2020 tất cả các văn bản, tài liệu và các giao dịch của các cơ quan hành chính nhà nước sẽ được thực hiện trên môi trường điện tử mọi lúc, mọi nơi dựa trên các ứng dụng của công nghệ thông tin. Vì thế dịch vụ công trực tuyến đang được các cơ quan hành chính nhà nước triển khai nhằm đáp ứng được nhu cầu thực tế, phục vụ được người dân và các doanh nghiệp.

1. Dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Dịch vụ hành chính công trực tuyến là những dịch vụ có liên quan đến các hoạt động thực thi của pháp luật không có mục đích lợi nhuận. Được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân dưới hình thức là các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong những lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
Mỗi một dịch vụ hành chính công trực tuyến được gắn liền với một tủ tục hành chính để giải quyết một công việc hoàn chỉnh có liên quan đến tổ chức, các nhân.

2. Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến là bao gồm dịch vụ công hành chính trực tuyến và những dịch vụ khác của các cơ quan nhà nước cung cấp cho các tổ chức, cá nhân dựa trên mạng internet. Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ tương ứng với mỗi dịch vụ khác nhau:

a. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là dịch vụ đảm bảo cho sự cung cấp đầy đủ các thông tin về những thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan đến những quy định về thủ tục hành chính đó

b. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là bao gồm dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 cho phép người dân tải các mẫu văn bản về để khai báo và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Các hồ sơ đó sau khi hoàn thiện sẽ được gửi trực tuyến đến các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước cung cấp dịch vụ.

c. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là bao gồm dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, cho phép người dân điền và gửi các mẫu văn bản trực tuyến đến các cơ quan, tổ chức nhà nước cung cấp dịch vụ. Trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ, các giao dịch sẽ được thực hiện trên môi trường mạng internet. Người dân sẽ nhận kết quả và thanh toán lệ phí nếu có trực tiếp tại cơ quan và tổ chức nhà nước cung cấp dịch vụ.

d. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là bao gồm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, cho phép người dân thanh toán trực tuyến lệ phí nếu có. Việc trả kết quả cho người dân sẽ được trả trực tuyến hoặc gửi trực tiếp qua đường bưu điện cho người dân.
 
Qua đó, với việc triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và dịch vụ công trực tuyến mức 4 người dân và doanh nghiệp có thể làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước ở mọi nơi, mọi lúc chỉ cần có kết nối internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện trên môi trường mạng. Người dân chỉ cần đến duy nhất 1 lần để nhận kết quả và thanh toán lệ phí tại cơ quan cung cấp dịch vụ.

Việc áp dụng các dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp các đơn vị, cơ quan nhà nước giảm thiểu được các áp lực công việc, giải quyết được các công việc nhanh hơn, thuận tiện hơn và khoa học hơn. Qua đó, người dân có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí đăng ký, làm các thủ tục hành chính.

  Thống kê truy cập

Đang online: 1228
Tổng số truy cập: 1209897