Trang chủ

Đại hội Đảng Bộ Quận Ngô Quyền lần thứ XXII

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông phường Lạc Viên
Ngày đăng 21/04/2017 | 04:23 | Lượt xem: 444

1. Đồng chí Lê Mạnh Toàn – Phó chủ tịch UBND phường là Trưởng bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: Phụ trách chung, điều hành toàn diện các hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. SĐT: 0988820987

2. Đồng chí Đặng Thị Hồng – Công chức Văn phòng – Thống kê:. Trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả thuộc lĩnh vực Văn phòng, Nội vụ, Y tế. SĐT: 0934324305

3. Đồng chí Đinh Thị Kim Dung – Công chức Tư pháp – Hộ tịch: Trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ thuộc lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch. SĐT: 0979822066

4. Đồng chí Trịnh Thị Hải Lộc – Nhân viên Văn phòng – Thống kê: Trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường, Công thương, Giáo dục đào tạo, Văn hoá thông tin. SĐT: 0914789818

5. Đồng chí Nguyễn Xuân Khanh – Công chức Văn hóa – Xã hội: Trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội. SĐT: 012286773263

6. Đông chí Lã Đắc Hấn – Công chức Tư pháp – Hộ tịch: Trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc lĩnh vực Thanh tra. SĐT: 0904254896

 

  Thống kê truy cập

Đang online: 307
Tổng số truy cập: 1078728