Trang chủ

Nội quy, Lịch tiếp dân

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường - Quý I năm 2015
Ngày đăng 06/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 91

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường

 Quý I năm 2015

 

 

 

STT

Thứ

Ngày tháng

Địa điểm

 

1

Sáu

Ngày 9 tháng 1

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

 

2

Sáu

Ngày 16 tháng 1

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

 

3

Sáu

Ngày 23 tháng 1

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

 

4

Sáu

Ngày 30 tháng 1

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

 

5

Sáu

Ngày 6 tháng 2

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

 

6

Sáu

Ngày 13 tháng 2

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

 

7

Sáu

Ngày 20 tháng 2

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

 

8

Sáu

Ngày 27 tháng 2

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

 

9

Sáu

Ngày 6 tháng 3

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

 

10

Sáu

Ngày 13 tháng 3

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

 

11

Sáu

Ngày 20 tháng 3

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai

 

12

Sáu

Ngày 27 tháng 3

Phòng tiếp công dân số 46 Lê Lai