Trang chủ

Lịch tiếp công dân

UBND phường Lạc Viên hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2020
Ngày đăng 12/02/2020 | 09:30 | Lượt xem: 299

Tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 và chỉ tiêu giao quân năm 2020. Hệ thống chính trị phường Lạc Viên đã tích cực vào cuộc năm bắt tình hình, vận động nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2020 thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ của công dân. Sáng ngày 11/02/2020 Phường Lạc Viên đã hoàn thành chỉ tiêu 09 nam công dân nhập ngũ năm 2020.