Xuất bản thông tin

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế 6 tháng đầu năm
Ngày đăng 07/07/2016 | 08:04 | Lượt xem: 8982

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế 6 tháng đầu năm 2016 cụ thể như sau:

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 6 đạt 222.243.000 đồng, 6 tháng đạt 2.179.339.000 đồng, bằng  61% dự toán năm, tăng  8% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Thu thuế ngoài quốc doanh tháng 6 đạt 87.162.000 đồng, 6 tháng đạt 1.289.641.000 đồng, bằng 56% dự toán năm, tăng 3% so với cùng kỳ.

+ Thuế thu nhập cá nhân tháng 6 đạt 49.044.000 đồng, 6 tháng đạt 345.763.000 đồng, bằng 63% dự toán năm, tăng 11% so với cùng kỳ.

+ Thuế đất phi nông nghiệp tháng 6 đạt 75.537.000 đồng, 6 tháng đạt 445.560.000 đồng, bằng 87% dự toán năm, bằng 100% so với cùng kỳ.

- Thu ngân sách phường tháng 6 đạt 250.375.900 đồng, 6 tháng đạt 2.461.192.000, bằng 65% dự toán năm, tăng 11% so với cùng kỳ.

- Chi ngân sách phường tháng 6 đạt 364.725.406 đồng, 6 tháng đạt 2.297.374.083 đồng bằng 60% dự toán năm, tăng 16% so với cùng kỳ.

- Trong 6 tháng toàn phường có 18 hộ bỏ kinh doanh, 25 hộ xin nghỉ, phát sinh thêm 23 hộ kinh doanh mới. Rà soát 38 cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống, hộ kinh doanh thức ăn hè phố. Tổ chức triển khai tiêm phòng dại 307 con chó, mèo. Thực hiện sắp xếp bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý nguồn thu tại chợ Đà Nẵng.

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn tại các cơ quan, đơn vị, trường học, các Tổ dân phố về công tác phòng cháy chữa cháy; đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn điện và phòng cháy chữa cháy. Trên địa bàn phường không xảy ra vụ cháy nào. Tình hình cung cấp điện ổn định, đảm bảo an toàn.

- Tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016. Chủ động triển khai kịp thời phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chuẩn bị cơ sở vật chất tham gia diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn do quận tổ chức. Rà soát, kiểm tra 10 nhà xung yếu trên địa bàn phường, chuẩn bị phương án di dời về nơi trú bão an toàn khi có bão xảy ra. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chủ đề năm "Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh" tại phường.

Trang chủ

Kinh tế - chính trị đô thị