Xuất bản thông tin

Đoàn kiểm tra liên ngành phường Lạc Viên kiểm tra“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2015
Ngày đăng 22/04/2015 | 12:00 | Lượt xem: 676

Thực hiện kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 06/4/2015 của Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền về việc Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2015; UBND ban hành kế hoạch số 29/KH-UBND; Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày17/4/2015 thành lập đoàn liên ngành kiểm tra cao điểm trong thánh hành động.

Ngày 18/4/2015, Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành phường tiến hành kiểm tra thực tế công tác bảo đảm ATTP tại  các cơ sở sản xuất, của hàng dịch vụ ăn uống kinh doanh thực phẩm trên địa bàn và phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2015 của UBND quận Ngô Quyền. Tại 31 cơ sở của hàng dịch vụ ăn uống kinh doanh thực phẩm được kiểm tra. Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận các cơ sở đã cơ bản chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như: Điều kiện kho bảo quản thực phẩm chưa bảo đảm ATTP, thực hiện lưu mẫu chưa đúng quy định. Đoàn thanh tra, kiểm tra đã yêu cầu các cơ sở khắc phục những tồn tại, đề nghị các cơơ sở ký cam kết việc thực hiện VSATTP và khắc phục những tồn tại trên.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP Quận Ngô Quyền, các ngành chức năng địa phương đã triển khai tháng hành động theo đúng hướng dẫn của BCĐ liên ngành Quận về vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường công tác thông tin truyền thông, công tác kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm về ATTP theo đúng quy định của pháp luật.

Trang chủ

Kinh tế - chính trị đô thị