Xuất bản thông tin

Tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng
Ngày đăng 27/03/2015 | 12:00 | Lượt xem: 277

Thực hiện Thông báo số 27/TB-UBND ngày 22/01/2015 của UBND Quận Ngô Quyền về việc tuyên truyền, vận động các hộ có đất bị thu hồi không bàn giao mặt bằng. UBND phường Lạc Viên đã thành lập   Tổ tuyên truyền, vận động đối với người có đất bị thu hồi không bàn giao mặt bằng và xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động đối với những nội dung cụ thể.

Tổ tuyên truyền gồm các đồng chí là trưởng các ban ngành, đoàn thể đã đến tuyên truyền, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi để người có đất bị thu hồi biết. Vận động, thuyết phục người có đất bị thu hồi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng theo thông báo số 27/TB - UBND ngày 22/01/2015 của UBND quận.

Vận động, thuyết phục trực tiếp với người có đất bị thu hồi. Đồng thời mời hộ bà Bùi Thị Mão ra trụ sở UBND phường để làm công tác tuyền truyền vận động với sự tham gia của Mặt Trận Tổ quốc, đại diện Tổ dân phố và các ban, ngành có liên quan về việc bàn giao mặt bằng đất bị thu hồi.
Trang chủ

Kinh tế - chính trị đô thị