Xuất bản thông tin

Tổ quản lý đô thị phường ra quân làm trật tự đường hè
Ngày đăng 06/03/2018 | 01:55 | Lượt xem: 617

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 19/01/2018 của UBND phường Lạc Viên về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị năm 2018 trên địa bàn phường.

Ngày 28/02/2018 UBND phường Lạc Viên tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè: Để xe không đúng quy định, bày bàn ghế bán hàng lấn chiếm vỉa hè...tại khu vực Nút giao thông Ngã Sáu mới và tuyến đường Lê Lai. Lực lượng tham gia gồm có: Toàn bộ thành viên Tổ QLĐT phường, Công an phường, Tổ trưởng các TDP có tuyến mặt đường và sự phối hợp của Tổ QLĐT các phường Máy Chai, Cầu Tre.

Kết quả: Giải tỏa điểm bán hàng ăn tại khu vực vỉa hè góc giao giwuax đường Đà Nẵng với đường Lê Lai; Tháo dỡ, tạm giữ 05 bạt nhựa, 03 biển quảng cáo để sai quy định, 20 bàn ghế các loại.
Trang chủ

Kinh tế - chính trị đô thị