Trang chủ

Hoạt động ủy ban phường

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khoá XII
Ngày đăng 18/08/2018 | 10:37 | Lượt xem: 403

Chiều ngày 26/7/2018 Đảng uỷ phường Lạc Viên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khoá XII, Quy định số 109-QĐ/TW, Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW và Quy định số 01-QĐ/TW của BCH Trung ương về trách nhiệm, thẩm quyền của Uỷ ban Kiểm tra trong công tác phòng chống tham nhũng cho cán bộ đảng viên trong Đảng bộ.