Trang chủ

Gương người tốt, việc tốt

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 -19/8/2018) và Quốc khánh 2/9
Ngày đăng 18/08/2018 | 10:40 | Lượt xem: 624

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2018) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018),

Uỷ ban nhân dân phường Lạc Viên xây dựng Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng nhằm đánh giá, khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của toàn dân tộc; phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ, quân và dân Phường Lạc Viên, phát huy tối đa nội lực, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo thế và lực mới đưa quận phát triển nhanh và bền vững.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động được tổ chức rộng khắp, tạo được không khí sôi nổi, tự hào, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân. Tổ chức các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm với những hoạt động mới, tạo điểm nhấn.

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và cảnh quan thiên nhiên; tăng cường công tác xã hội hoá các hoạt động chào mừng kỷ niệm; đảm bảo các hoạt động diễn ra đúng quy định, có ý nghĩa thiết thực, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức phô trương lãng phí.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền ý nghĩa vĩ đại của Cách mạng tháng Tám thành công đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những thành tựu to lớn của đất nước ta trong 73 năm xây dựng chính quyền Cách mạng, nhất là thành tựu trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, bài học về giành chính quyền, xây dựng chính quyền vững mạnh.

- Giáo dục lòng yêu nước, phát huy truyền thống vẻ vang chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu và trong sự nghiệp đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống, con người Việt Nam; truyền thống anh dũng, kiên trung, thông minh, đoàn kết, năng động, sáng tạo của con người Hải Phòng.

2. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao:

- Tham gia các giải Thể dục thể thao do quận tổ chức.

- Tham gia cuộc thi Cổ động trực quan đợt 3.

3. Tổ chức các hoạt động vệ sinh đường phố, bảo đảm trật tự đường hè, trật tự an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn, hát rong trên địa bàn.

4. Bảo đảm an ninh trật tự địa bàn, phối hợp quản lý các nhà hàng, hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn phường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận Văn hoá và Thông tin

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, thông tin truyền thông trong dịp kỷ niệm.

- Trang trí cổ động trực quan tại trụ sở UBND phường.

2. Văn phòng UBND

- Phối hợp tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử về thời gian, nội dung, địa điểm tổ chức các hoạt động.

- Tham mưu UBND phường thông báo về việc treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

3. Bộ phận Tài chính - Kế toán

Tham mưu cho UBND quận bố trí nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

4. Bộ phận Lao động, Thương binh và Xã hội

Tăng cường giải quyết tình trạng người lang lang, xin ăn tại nơi công cộng, các cơ sở thờ tự, khu di tích,…

5. Tổ Quản lý đô thị

Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo công tác trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

6. Trường THCS Đà Nẵng

Tuyên truyền lồng ghép về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 trong các tiết học, các hoạt động ngoại khoá nhà trường, đặc biệt dịp khai giảng năm học mới; trang trí băng rôn, khẩu hiệu, cờ trang trí tuyên truyền tại khu vực cổng trường học.

7. Công an phường

- Có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động, các lễ kỷ niệm lớn trên địa bàn, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống cháy nổ, tuyệt đối an toàn cho các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn.

- Phát động cán bộ, chiến sĩ thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Công an nhân dân gắn với chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội

Tổ chức, tham gia các hoạt động tuyên truyền, nói chuyện truyền thống về ý nghĩa các ngày lễ, các sự kiện chính trị lớn của thành phố, đất nước; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng; phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia vào các hoạt ðộng tuyên truyền, chào mừng kỷ niệm.

9. Các Tổ dân phố

- Thực hiện tuyên truyền, trang trí chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đề nghị các bộ phận, đơn vị có liên quan, các Tổ dân phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

  Thống kê truy cập

Đang online: 3018
Tổng số truy cập: 3754391