Trang chủ

Gương người tốt, việc tốt

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ
Ngày đăng 18/08/2018 | 10:31 | Lượt xem: 539

Căn cứ Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 10/5/2018 của Uỷ ban nhân dân quận Ngô Quyền về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018);

Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018) với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tiếp tục phát huy truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", phát động mạnh mẽ phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng", từng bước chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo đảm cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng có cuộc sống ngày một nâng cao.

- Tuyên truyền sâu rộng đến tất cả các cấp, các ngành, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong phường về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là việc thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; tuyên truyền về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những kết quả trong công tác thương binh liệt sỹ và người có công trong 71 năm qua.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảo đảm thiết thực, trang trọng, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, nhằm khơi dậy được niềm tự hào, những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của địa phương, của cộng đồng, động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, hăng hái thi đua lập nhiều thành tích trong công tác, học tập, lao động sản xuất, góp phần đền đáp công ơn những người đã hy sinh, những người đã đóng góp nhiều công sức cho sự nghiệp cách mạng.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:

1. Công tác tuyên truyền:

- Tuyên truyền sâu rộng đến tất cả các cấp, các ngành, đơn vị và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11, Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI và Pháp lệnh số 04/2012/PL-UBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

- Tuyên truyền về truyền thống tốt đẹp của dân tộc và những kết quả to lớn trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công trong 71 năm qua.

- Các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, biểu dương các cá nhân, đơn vị làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ.

2. Công tác "Đền ơn đáp nghĩa"

- Các ngành, các đơn vị xây dựng chương trình hoạt động cụ thể để thực hiện tốt phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học. Phát huy tinh thần tương thân tương ái và sự vươn lên của các gia đình chính sách, đồng thời giúp đỡ, hỗ trợ các trường hợp có khó khăn được vay vốn ưu đãi, được tiếp cận các chính sách ưu đãi về y tế, giáo dục - đào tạo, việc làm, được ưu tiên sửa chữa, xây mới nhà tình nghĩa.

- Tổ chức tiếp nhận và trao quà của Chủ tịch nước và Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố đến các cá nhân và gia đình chính sách trên địa bàn phường.

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa theo Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ.

- Họp xét duyệt, đề nghị quận hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà cho 02 gia đình chính sách có khó khăn.

- Phối hợp bệnh viện phổi Trung ương, bệnh viện lao và phổi Hải Phòng, Đại học Y dược Hải Phòng tổ chức thăm khám sức khỏe và sàng lọc bệnh phổi cho người có công, người cao tuổi…

- Tổ chức hoạt động viếng Nghĩa trang Liệt sỹ quận, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho  các cá nhân thương binh, bệnh binh tiêu biểu, các gia đình chính sách khó khăn với các hình thức phù hợp, bảo đảm trang trọng.

3. Thực hiện chính sách ưu đãi:

- Thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đúng đối tượng.

- Chú trọng công tác cải cách hành chính như: Tiếp nhận và giải quyết thủ tục về chế độ ưu đãi cho người có công, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai và đúng quy định; tập trung giải quyết các trường hợp còn tồn đọng và chính sách người có công với cách mạng. Thường xuyên tổ chức kiểm tra để chấn chỉnh, kịp thời phòng ngừa và kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu, cố ý làm trái trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Phối hợp các ngành, các đơn vị tập trung giải quyết tốt các đơn thư, khiếu nại, đề nghị, kiến nghị của cán bộ và nhân dân liên quan tới chế độ, chính sách thương binh, liệt sỹ, người có công.

4. Triển khai thực hiện thu quỹ ủng hộ dự án tôn tạo nghĩa trang Liệt sỹ quận Ngô Quyền.

- Tổ chức triển khai vận động nhân dân ủng hộ kinh phí  tôn tạo, chỉnh trang Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ quận khánh thành vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ( 27/7/2018).

- Triển khai, đẩy mạnh cuộc vận động xã hội hoá, huy động từ nhiều nguồn kinh phí ( xã hội hóa đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội, các tập thể, cá nhân) để làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Bộ phận Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Là cơ quan thường trực, thực hiện tốt công tác tham mưu  về chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng chính sách;

- Tổ chức tiếp nhận và trao quà của Chủ tịch nước và của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố, Quận đến các cá nhân và gia đình chính sách trên địa bàn.

- Tham mưu  Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức các  đoàn thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn phường.

- Phối hợp với bộ phận địa chính xây dựng thẩm định, đề xuất với BCĐ Đền ơn đáp nghĩa xét duyệt hỗ trợ về thủ tục pháp lý cho các gia đình chính sách người có công có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động kỷ niệm về Uỷ ban nhân dân quận.

2. Bộ phận Văn hoá và Thông tin:

-Phối hợp với các ban ngành đoàn thể phường tổ chức tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

- Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền sâu rộng về  truyền thống cách mạng "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" về  truyền thống tốt đẹp vẻ vang của dân tộc.

3. Ban Chỉ huy quân sự phường:

Phối hợp với bộ phận Lao động Thương binh và Xã hội giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là chính sách đối với quân nhân chuyển ngành ra ngoài quân đội, chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; phong trào " Đền ơn đáp nghĩa'' như xây dựng nhà tình nghĩa...

5.  Y tế phường:

Thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách theo chế độ quy định và giám định sức khoẻ cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

6. Bộ phận địa chính xây dựng- Tài chính kế toán:

- Tham mưu, phối hợp thực hiện tốt chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất xây mới, sửa chữa  nhà ở cho các đối tượng chính sách theo đúng quy định của Nhà nước; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tham mưu với UBND phường cân đối, bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch và dự toán được duyệt.

- Xây dựng kế hoạch và đề xuất dự trù kinh phí phục vụ các hoạt động kỷ niệm 27/7/2018.

- Phối hợp với văn phòng tổng hợp quỹ đền ơn đáp nghĩa và xã hội hóa;

7.Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin, Hội Cựu thanh niên xung phong phường:

Chủ động hối hợp với bộ phận Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ huy quân sự  và các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, xác nhận để thực hiện chế độ chính sách đối với người tham gia kháng chiến theo quy định.

8. Tổ dân phố:

- Phối hợp, đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng; thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước với người có công với cách mạng.

- Rà soát gia đình chính sách có khó khăn về nhà đề nghị xét duyệt hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở.

9. Đề nghị Uỷ ban mặt trận Tổ quốc , các tổ chức chính trị xã hội phường

- Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp với UBND trong việc thực hiện kế hoạch về chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng; phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ; đẩy mạnh phong trào vận động toàn dân  ủng hộ xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, xây mới, sửa chữa nhà ở, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường phối hợp với  đơn vị kết nghĩa, chỉ đạo Đoàn thanh niên các chi đoàn tích cực tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xây, sửa nhà tình nghĩa, tổ chức các hoạt động tuần lễ tri ân. Tổ chức thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh phường vận động các hội viên tích cực tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sỹ. Tổ chức thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Trên đây là kế hoạch tổ chức kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018) đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, các công chức phường, các tổ dân phố triển khai thực hiện có hiệu quả./.

  Thống kê truy cập

Đang online: 3303
Tổng số truy cập: 3754703