Trang chủ

Gương người tốt, việc tốt

Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND phường khóa VIII nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày đăng 20/07/2017 | 07:55 | Lượt xem: 288

Ngày 27/6/2017, HĐND phường khóa VIII tiến hành kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự kỳ họp và các đại biểu khách mời, kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Sau đây là kết quả chủ yếu của kỳ họp:

I. HĐND PHƯỜNG NGHE BÁO CÁO, THO LUN VÀ QUYT ĐỊNH CÁC NI DUNG

1. Tình hình thc hin nhim v kinh tế - xã hi, quc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hi, quc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2017

HĐND phường thống nhất với Báo cáo của UBND phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2017 và nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau:

6 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế, xã hội của phường ổn định. UBND đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra nhất là những nhiệm vụ trọng tâm như thu ngân sách, công tác quân sự, quốc phòng địa phương, an ninh trật tự, quản lý đô thị. Nhiệm vụ TTATGT-TTĐH-VSMTĐT được chỉ đạo thường xuyên. Nhiệm vụ văn hóa - xã hội luôn được quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, công tác kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan được làm thường xuyên, kịp thời có chất lượng. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tư pháp, thực hiện có hiệu quả thí điểm mô hình "Chính quyền điện tử" phường Lạc Viên. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tiếp tục được duy trì và thực hiện có hiệu quả. Triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 với nhiều hoạt động thiết thực.

Để có được những kết quả trên đây, trước hết tập thể lãnh đạo Đảng ủy – HĐND-UBND-UBMTTQ phường luôn đoàn kết, thống nhất cao trong công tác chỉ đạo, điều hành. UBND phường luôn bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy - HĐND - UBND quận, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND, sự phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức đoàn thể và được sự ủng hộ, đồng thuận, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ cơ sở. Tập thể lãnh đạo UBND phường đã chủ động, sáng tạo trong việc điều hành, tổ chức thực hiện bài bản theo chương trình công tác năm và các kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ sát với trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức. Vì vậy, các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, vẫn còn một số tồn tại như: trong công tác chỉ đạo điều hành UBND còn thiếu quyết liệt, kết quả đạt được thiếu tính bền vững. Một số thành viên ủy ban còn chưa thực sự sâu sát cơ sở. Vẫn còn việc đơn thư phức tạp, kéo dài chủ yếu liên quan công tác trật tự xây dựng. Công tác TTATGT - TTĐH - VSMT đã có chuyển biến tích cực những kết quả chưa thực sự đồng đều, hiệu quả công việc của một số bộ phận chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo, điều hành, mối quan hệ phối hợp còn thiếu chặt chẽ.

HĐND phường tán thành các nhiệm vụ, giải pháp UBND phường đề ra cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017 với việc tập trung cao các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

a. Nhiệm vụ Kinh tế - Ngân sách

- Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh".

- Tập trung cao đối với công tác thu ngân sách, tăng cường quản lý các nguồn thu. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và tăng cường quản lý nhà nước trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các hộ kinh doanh. Thường xuyên nắm tình hình, chủ động tuyên truyền phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

b. Nhiệm vụ Quản lý đô thị - Tài nguyên môi trường

- Vận động nhân dân thực hiện xin cấp giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình và xây dựng theo đúng thiết kế được duyệt. Thường xuyên kiểm tra xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới. Tập trung cao, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn phường. Chuẩn bị tốt các điều kiện, kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017 trước mùa mưa bão.

- Tiếp tục phối hợp với các phòng ban chức năng của Quận Ngô Quyền tuyên truyền, vận động các hộ dân có đất thu hồi, nhận tiền, nhận đất tái định cư và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

c. Nhiệm vụ Văn hóa - Xã hội

- Văn hóa - Thông tin: Tăng thời lượng phát thanh tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh phường, bảng tin ở các Tổ dân phố; nâng cao vai trò hoạt động của Hội đồng phổ biến pháp luật, tuyên truyền vận động của các tổ chức đoàn thể, Tổ dân phố; tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân xây dựng Tổ dân phố và gia đình văn hoá. Rà soát, đề nghị được công nhận lại 7 Tổ dân phố văn hóa.

- Lao động - Thương binh và Xã hội: Quản lý tốt các đối tượng Bảo trợ xã hội. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục các cấp trên địa bàn. Quản lý tốt các đối tượng tệ nạn xã hội, lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tại cộng đồng cho các đối tượng nghiện ma túy. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng xã, phường không có tệ nạn ma tuý. Thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công và chính sách xã hội. Thường xuyên quan tâm chăm lo đối tượng thương binh liệt sĩ, chính sách xã hội. Xây dựng kế hoạch tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, tàn tật và trẻ mồ côi. Thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, phấn đấu giảm từ 02 hộ nghèo trở lên.

- Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình: Xã hội hóa công tác y tế, huy động cộng đồng tích cực tham gia vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân đặc biệt là các đối tượng chính sách. Duy trì chương trình tiêm chủng mở rộng và chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hộ kinh doanh có điều kiện, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai tốt công tác y tế dự phòng, phòng chống các loại dịch bệnh.

- Giáo dục - Đào tạo: Tăng cường vai trò hoạt động của Ban điều hành phổ cập giáo dục; Ban chỉ đạo hè; làm tốt công tác quản lý nhà nước về dạy thêm, học thêm.Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hè, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong dịp hè năm 2017. Triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. Kế hoạch thực hiện chương trình số 29-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

d. Nhiệm vụ Thanh tra, Tư pháp, Cải cách hành chính, Xây dựng và củng cố chính quyền

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền nhất là số vụ việc, đơn thư tồn đọng kéo dài. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, công tác hòa giải ở cơ sở, hạn chế đơn thư vượt cấp.

- Thực hiện tốt mô hình thí điểm "Chính quyền điện tử" phường Lạc Viên.

- Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ tư pháp hộ tịch.

e. Nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, an ninh - trật tự xã hội

- Hoàn thành chỉ tiêu quận giao, thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, kiểm tra, rà soát, triển khai kế hoạch nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đợt năm 2018.

- Tổ chức lực lượng dân quân trực bảo vệ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với Công an phường nắm tình hình địa bàn, bảo vệ các ngày lễ lớn 19/8, Quốc khánh 02/9, ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.

- Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Nắm bắt kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, những đối tượng có liên quan đến ANTT để giải quyết kịp thời không để phát sinh điểm nóng, phức tạp. Củng cố duy trì các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

2. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước và hoạt động tài chính khác phường Lạc Viên năm 2016.

Công tác điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 được UBND phường quan tâm, chủ động triển khai nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật và bám sát dự toán Quận giao. UBND phường tích cực triển khai và có nhiều biện pháp tăng thu ngân sách: Khai thác tốt các nguồn thu, đặc biệt các nguồn thu từ đất, phí, lệ phí; tăng cường các biện pháp chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế theo đúng quy định của pháp luật. Trong điều hành chi ngân sách, Ủy ban nhân dân phường đã chủ động bám sát dự toán giao và các quy định của pháp luật về chế độ, tiêu chuẩn, định mức và có nhiều biện pháp nhằm đảm bảo cân đối thu chi ngân sách: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ưu tiên các khoản chi cho con người, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ phát sinh quan trọng khác.  

a. Tổng thu ngân sách

- Thu Ngân sách nhà nước: 3.762.420.083 đồng

- Thu ngân sách phường: 4.738.667.883 đồng

b. Thu quản lý qua ngân sách

- Quỹ Phòng chống thiên tai:     30.300.000 đồng

- Quỹ Quốc phòng địa phương: 20.560.000 đồng

- Thu Xổ số kiến thiết:            37.817.000 đồng

c. Hoạt động tài chính khác

- Thu quỹ Quốc phòng địa phương (70%): 14.392.000 đồng

- Thu quỹ Đền ơn đáp nghĩa: 30.336.000 đồng

- Quỹ Vì người nghèo: 30.312.000 đồng

- Quỹ Người Cao tuổi: 30.312.000 đồng

- Quỹ Bảo trợ trẻ em :  30.325.000 đồng

d. Chi ngân sách

          Tổng chi ngân sách phường năm 2016 là: 4.738.316.337 đồng

e. Chi hoạt động tài chính khác

- Chi quỹ Quốc phòng địa phương: 14.392.000 đồng

- Chi quỹ Đền ơn đáp nghĩa: 18.300.000 đồng

- Chi quỹ Vì người nghèo: 14.000.000 đồng

- Chi quỹ Người Cao tuổi: 30.960.000 đồng

- Chi quỹ Bảo trợ trẻ em: 27.640.000 đồng

f. Cân đối thu – chi ngân sách năm 2016:

4.738.667.883 đồng - 4.738.316.337 đồng   =  351.546 đồng

3. Kỳ họp đã bầu bổ sung Ủy viên UBND phường và thông qua Nghị quyết bầu bổ sung ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng công an phường làm Ủy viên UBND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Thông qua Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân phường Lạc Viên khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

5. Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri

Đã có 90 cử tri tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp với 09 lượt ý kiến phát biểu tham gia vào nội dung kỳ họp. Thường trực HĐND phường đã tiếp thu và thông báo đến UBND phường để chuẩn bị tốt cho kỳ họp.

6. Thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn

Về thảo luận tại kỳ họp: Đã có nhiều ý kiến tham gia, góp ý đối với nội dung các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Các đại biểu HĐND phường đã tập trung cao nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận và các ý kiến đóng góp chất lượng, mang tính xây dựng.

Về chất vấn và trả lời chất vấn: Tại kỳ họp có một số câu hỏi chất vấn, đã được Chủ tịch UBND phường trả lời nghiêm túc, thẳng thắn sát thực tiễn, phản ánh được những vấn đề cử tri quan tâm.

7. Chủ tịch HĐND phường đã có bài phát biểu bế mạc kỳ họp, trong đó khẳng định, thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng phường Lạc Viên có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, mục tiêu và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 còn nhiều khó khăn, vì vậy để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017. Chủ tịch HĐND yêu cầu các ban ngành đoàn thể tập trung điều hành quyết liệt, trong đó nhân mạnh một số biện pháp, giải pháp sau: tập trung cho công tác thu ngân sách, rà soát xử lý các khoản nợ đọng thuế; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, tạo sự chuyển biến thật sự trong công tác quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm công tác giáo dục và đào tạo, văn hóa, thông tin và y tế. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tiếp tục triển khai Đề án xây dựng thí điểm mô hình "Chính quyền điện tử". Tăng cường kiểm tra việc chấp hành thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Đồng thời, Chủ tịch HĐND phường đề nghị Thường trực, các ban và các vị đại biểu HĐND phường thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước sự ủy thác của nhân dân, hành động quyết liệt, tạo điều kiện thuận lợi nhất để UBND phường hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời tăng cường giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc các cam kết trước cử tri và nhân dân phường.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

Tại kỳ họp thứ 4, HĐND phường khóa VIII đã thông qua 04 Nghị quyết gồm:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017.

2. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân phường Lạc Viên khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

3. Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước phường  năm 2016.

4. Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2018.

Thường trực HĐND phường thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân toàn phường./.

  Thống kê truy cập

Đang online: 1263
Tổng số truy cập: 1209910