Trang chủ

Gương người tốt, việc tốt

Thông báo kỳ họp thứ tư HĐND phường Lạc Viên khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 14/06/2017 | 05:27 | Lượt xem: 271

THÔNG BÁO

Về quyết định triệu tập kỳ họp thứ tư

HĐND Phường Lạc Viên khóa VIII (nhiệm kỳ 2016-2021)

 

 
 
 

 

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND phường về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND phường năm 2017;

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2017 của HĐND phường về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư HĐND phường khoá VIII (nhiệm kỳ 2016-2021;

Thường trực HĐND phường quyết định triệu tập kỳ họp thứ tư HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021, sẽ tiến hành trong 1 ngày ( ngày 27/6/2017), khai mạc vào lúc 08h00', ngày 27/6/2017, tại Hội trường tầng 3, trụ sở UBND phường (số 46 Lê lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng).

Nội dung chủ yếu của kỳ họp:

1. Xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết của HĐND phường về:

- Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phường 6 tháng cuối năm 2017.

- Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2018.

- Quyết toán thu chi ngân sách phường năm 2016.

- Xem xét các Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, cụ thể:

+ Xem xét Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND phường.

+ Xem xét Báo cáo của UBND phường về kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3;

- Thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của UBMTTQVN phường.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri trước kỳ họp thứ tư.

- Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân phường

2. Chất vấn và trả lời chất vấn.

3. Thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

Thường trực HĐND phường đề nghị UBND, UBMTTQVN phường các ban ngành đoàn thể, đại biểu HĐND phường, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, tài liệu và thông báo tới cử tri và nhân dân phường biết và tham gia vào nội dung kỳ họp./.

  Thống kê truy cập

Đang online: 399
Tổng số truy cập: 1089654