Trang chủ

Giới thiệu chung

Thành lập phường và củng cố hệ thống chính trị (1981 - 1985)

Ngày đăng 02/03/2015 | 12:00 | Lượt xem: 329
Ngày 18-12-1980, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiến pháp qui định hệ thống hành chính nước ta gồm 4 cấp: trung ương; tỉnh - thành phố trực thuộc...

Khắc phục khó khăn, ổn định tình hình kinh tế - xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1980)

Ngày đăng 27/02/2015 | 12:00 | Lượt xem: 281
Hòa trong niềm vui non sông thống nhất, người Lạc Viên cùng quân dân cả nước bước đầu nỗ lực khắc phục hậu quả của 20 năm chiến tranh, ổn định và khôi phục kinh tế - văn hóa, tham gia Tổng tuyển cử...

Khôi phục sản xuất, chi viện cho miền Nam và góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ, cùng cả nước làm nên mùa xuân đại thắng (4-1968 - 1975)

Ngày đăng 27/02/2015 | 12:00 | Lượt xem: 258
Thực hiện nhiệm vụ bước đầu chuyển hướng kinh tế trong điều kiện mới do Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ hai (ngày 4-4-1968) đề ra, Đảng ủy và Uỷ ban hành chính khu phố Ngô Quyền lãnh đạo mọi hoạt...

Vừa sản xuất vừa chiến đấu, góp phần chống chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của giặc Mỹ (1965 - 1968)

Ngày đăng 24/02/2015 | 12:00 | Lượt xem: 284
        Miền Bắc là hậu phương lớn của cuộc kháng chiến cứu nước ở miền Nam, nên sau thất bại nặng nề của “Chiến tranh đặc biệt”, giặc Mỹ mở rộng “Chiến tranh phá hoại” ra miền Bắc.

Xây dựng chính quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

Ngày đăng 17/02/2015 | 12:00 | Lượt xem: 229
           Chính quyền cách mạng vừa mới ra đời đã phải đương đầu với vô vàn khó khăn, thử thách. Đó là “giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”.

Phong trào đấu tranh cách mạng và Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945

Ngày đăng 12/02/2015 | 12:00 | Lượt xem: 207
          Ngay khi ra đời, Đảng bộ Hải Phòng đã phát động phong trào đấu tranh sôi nổi, rộng khắp, chống áp bức bóc lột, chống đánh đập, đuổi thợ, đòi tăng lương, giảm sưu thuế, chống khủng bố...

Khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân (1955-1965)

Ngày đăng 03/02/2015 | 12:00 | Lượt xem: 177
           Sau ngày Hải Phòng giải phóng (13-5-1955), hệ thống hành chính nội thành vẫn giữ nguyên 15 khu phố. Mỗi khu phố có một cán bộ phụ trách do ủy ban quân chính thành phố chỉ định.

Truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng

Ngày đăng 29/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 169
           Là một trong những làng xã gốc của Hải Phòng, Lạc Viên có bề dầy lịch sử, truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng. Những cư dân từ bao đời đến từ nhiều vùng miền khác nhau mang...

Quá trình hình thành và đô thị hóa

Ngày đăng 08/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 155
Phường Lạc Viên thuộc quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, có diện tích 37,26 ha, dân số hơn 11.081 người. Địa giới hành chính phường giáp các phường Cầu Tre (phía Nam), Máy Chai (phía...

GIỚI THIỆU CHUNG

Ngày đăng 04/11/2008 | 12:00 | Lượt xem: 196
Phường Lạc Viên được thành lập theo Quyết định số 83/QĐ-UB ngày 15/01/1981 của UBND thành phố. Phường có diện tích tự nhiên 37,26 ha, phía Nam giáp phường Cầu Tre, phía Đông giáp phường Máy Chai,...

  Thống kê truy cập

Đang online: 2239
Tổng số truy cập: 2122876