Trang chủ

Tổ chức bộ máy

Kế hoạch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Lạc Viên năm 2020

Ngày đăng 25/02/2020 | 09:32 | Lượt xem: 598
/documents/38217/0/k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+ti%E1%BA%BFp+c%C3%B4ng+d%C3%A2n+2020.doc/c19abb37-c165-486b-a904-99cc45c78635 ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LẠC VIÊN ...

Người phát ngôn phường Lạc Viên

Ngày đăng 24/02/2020 | 02:44 | Lượt xem: 369
Người phát ngôn phường Lạc Viên Đồng chí: Mạc Văn Huấn Chức vụ: Chủ tịch UBND phường Lạc Viên Điện thoại: 0974.135.740

Người phát ngôn phường Lạc Viên

Ngày đăng 17/06/2019 | 08:04 | Lượt xem: 316

Danh sách cán bộ, công chức phường Lạc Viên

Ngày đăng 14/06/2019 | 04:01 | Lượt xem: 341
 

Sơ đồ tổ chức UBND phường Lạc viên

Ngày đăng 14/06/2019 | 03:45 | Lượt xem: 336

Sơ đồ Tổ chức UBND

Ngày đăng 18/09/2017 | 02:28 | Lượt xem: 370

Người phát ngôn phường Lạc Viên

Ngày đăng 23/08/2017 | 02:07 | Lượt xem: 360
  NGƯỜI PHÁT NGÔN PHƯỜNG LẠC VIÊN Họ và tên: Trịnh Quang Trường Chức vụ: Chủ tịch UBND Điện thoại: 0983363456 Thư điện tử: ...

Chức năng, nhiệm vụ UBND phường

Ngày đăng 21/07/2016 | 08:15 | Lượt xem: 303
LUẬT T ổ chức chính quyền địa phươn g _________ Điều  8. Ủy ban nhân dân 1. Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân,...

Chức năng nhiệm vụ của HĐND phường

Ngày đăng 21/07/2016 | 08:07 | Lượt xem: 302
LUẬT T ổ chức chính quyền địa phươn g _________   Điều  6. Hội đồng nhân dân 1. Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu...

Danh bạ điện thoại phường Lạc Viên

Ngày đăng 15/07/2016 | 08:04 | Lượt xem: 458
Danh bạ điện thoại phường Lạc Viên

  Visitor Tracking

User Online: 4055
Total visited: 2969478