Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018

Ngày đăng 14/08/2018 | 10:15 | Lượt xem: 361

Lịch công tác tuần từ ngày 06/08/2018 đến ngày 12/08/2018

Ngày đăng 14/08/2018 | 10:13 | Lượt xem: 331

Lịch công tác tuần từ ngày 30/07/2018 đến ngày 05/08/2018

Ngày đăng 14/08/2018 | 10:07 | Lượt xem: 332

Lịch công tác tuần từ ngày 23/07/2018 đến ngày 29/07/2018

Ngày đăng 24/07/2018 | 02:12 | Lượt xem: 263

Lịch công tác tuần từ ngày 09/07/2018 đến ngày 15/07/2018

Ngày đăng 24/07/2018 | 02:09 | Lượt xem: 251

Lịch công tác tuần từ ngày 02/07/2018 đến ngày 08/07/2018

Ngày đăng 24/07/2018 | 02:01 | Lượt xem: 194

Lịch công tác tuần từ ngày 25/6 đến 31/6/2018

Ngày đăng 24/07/2018 | 01:52 | Lượt xem: 216

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng 28/10/2017 | 09:00 | Lượt xem: 429
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 (Từ ngày  23/10/2017 đến ngày 29/10/2017)       ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng 28/10/2017 | 08:33 | Lượt xem: 399
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 (Từ ngày  16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)       ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Ngày đăng 28/10/2017 | 08:31 | Lượt xem: 413
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 (Từ ngày  09/10/2017 đến ngày 15/10/2017)       ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Ngày đăng 27/10/2017 | 04:09 | Lượt xem: 378
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 (Từ ngày  02/10/2017 đến ngày 08/10/2017)       ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Ngày đăng 27/10/2017 | 04:02 | Lượt xem: 391
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 (Từ ngày  25/09/2017 đến ngày 01/10/2017)       ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng 27/08/2017 | 09:31 | Lượt xem: 348
  Họ và tên Chức vụ ĐTCQ ĐTNR ĐTDĐ Nguyễn Xuân Phi Chủ tịch ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng 27/08/2017 | 09:29 | Lượt xem: 339
(Từ ngày  21/08/2017 đến ngày 27/08/2017)             ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng 27/08/2017 | 09:28 | Lượt xem: 325
(Từ ngày  14/08/2017 đến ngày 20/08/2017)             ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Ngày đăng 27/08/2017 | 09:24 | Lượt xem: 309
(Từ ngày  07/08/2017 đến ngày 13/08/2017)             ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Ngày đăng 27/08/2017 | 09:23 | Lượt xem: 298
(Từ ngày  31/07/2017 đến ngày 06/08/2017)             ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Ngày đăng 27/08/2017 | 09:18 | Lượt xem: 276
(Từ ngày  24/07/2017 đến ngày 30/07/2017)             ...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Ngày đăng 26/08/2017 | 02:43 | Lượt xem: 263
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì CQ Chuẩn bị Địa điểm Thứ hai 17/07...

Lịch tiếp công dân

Ngày đăng 20/04/2017 | 01:36 | Lượt xem: 416
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý 1 năm 2017   STT Thứ Ngày tháng ...