Trang chủ

Tin Văn hóa - Xã hội

Công tác tiếp công dân phường Lạc Viên năm 2015
Ngày đăng 03/02/2015 | 12:00 | Lượt xem: 180

  Công tác tiếp dân là một nhiệm vụ quan trọng. Thông qua việc tiếp công dân, chính quyền địa phương tiếp nhận được những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân trên địa bàn liên quan đến thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, quy định của địa phương, để có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời.

Đảng ủy- UBND Phường lạc viên, xác định việc tiếp công dân là thể hiện tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng chính quyền điak phương, thông qua việc tiếp công dân. Lãnh đạo Đảng ủy- UBND phường tiếp nhận được những thông tin thực tế nẩy sinh, từ đó kịp thời xem xét giải quyết. không để nẩy sinh những vụ việc phức tạp kéo dài, khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tiếp công dân. Ngay từ đầu năm UBND phường lạc viên đã xây dựng kế hoạch về công tác tiếp công dân năm 2015. Căn cứ luật tiếp công dân năm 2013 và thực tế của địa phương. UBND phường lạc viên đã bố trí một phòng tiếp công dân với diện tích 16m2 có đầy đủ trang thiết bị bàn ghế, thuận tiện cho công dân.

 Xây dựng nội quy tiếp công dân, công khai lịch tiếp công dân tại trụ sở UBND phường.

  Chủ tịch UBND phường phân công một đồng chí cán bộ tư pháp hiểu biết năm trắc pháp luật để trực tiếp tiếp công dân vào các ngày làm việc  trong tuần.

Lãnh đạo UBND phường trực tiếp tiếp công dân mỗi tuần một buối vào thứ 6 hàng tuần.

 Công tác tiếp công dân đều được cập nhật vào sổ sách và hệ thống điều hành để xử lý, giải quyết, theo dõi.

  Visitor Tracking

User Online: 1507
Total visited: 2527316