Trang chủ

Tin Văn hóa - Xã hội

Công tác đăng ký đất đai tại phường Lạc Viên
Ngày đăng 18/03/2015 | 12:00 | Lượt xem: 147

Đăng ký đất đai là một trong các nội dung quản lý nhà nước về đất đai, một mặt giúp cho nhà nước nắm chắc thông tin để quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài nguyên đất, ra các quyết định quản lý và thực hiện việc thu các nghĩa vụ tài chính liên quan đến sử dụng, giao dịch về đất đai cho ngân sách nhà nước. Mặt khác cung cấp thông tin chứng cứ pháp lý cho các chủ thể sử dụng đất và các bên liên quan để thực hiện các quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, có các quyết định hợp lý trong sử dụng và giao kết dân sự về đất đai và tài sản, có cơ sở pháp lý để bảo đảm cho các khoản vay phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh.

Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với mọi trường hợp sử dụng đất, kể cả các trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc người sử dụng chưa có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhằm đảm bảo thông tin về hiện trạng sử dụng đất được ghi đầy đủ trong hệ thống đăng ký đất đai.

Nhận thấy việc đăng ký đất đai là quan trọng, ngay từ đầu năm Đảng uỷ, UBND phường đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn lập kế hoạch đăng ký đất đai cho các hộ dân trên địa bàn phường. Địa bàn phường Lạc Viên có 20 tổ dân phố, trong đó có 9 tổ dân phố nằm trong dự án Khu đô thị mới ngã 5-Sân bay Cát Bi, do dự án kéo dài, một số hộ dân nằm trong dự án đã chuyển đi nơi khác, hoặc cho thuê lâu dài nên việc tổng hợp, cũng như tuyên truyền đến các hộ dân để nắm được những thông tin về đăng ký đất đai cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của việc đăng ký đất đai.

Tuy nhiên với sự tập trung cao, phối hợp giữa Uỷ ban và các cán bộ tổ dân phố, cũng như thường xuyên tuyên truyền tới các hộ dân về việc đăng ký đất đai, đến nay UBND phường đã tổng hợp đầy đủ các hộ dân trên toàn phường để tiến hành thủ tục đăng ký đất đai, đưa vào hệ thống quản lý tại UBND phường.

Theo kế hoạch đến cuối năm 2015, tất cả các hộ dân trên địa bàn phường sẽ được đăng ký để thuận tiện cho việc quản lý nhà nước.

  Visitor Tracking

User Online: 1479
Total visited: 2527223