Asset Publisher

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 12/09/2020 | 09:29 | Lượt xem: 258
6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngoài nhiệm vụ tăng cường phòng chống dịch, UBND phường vẫn luôn tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ...

Các hoạt động giúp đỡ người khó khăn phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 05/05/2020 | 10:10 | Lượt xem: 695
Thời gian dịch Covid 19 kéo dài gây ảnh hưởng rất lớn tới mọi mặt của cuộc sống, đặc biệt là đối với những hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Phong trào chung tay...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 17/06/2019 | 08:42 | Lượt xem: 710
Thu ngân sách được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - HĐND, điều hành của UBND phường. Các cơ quan tham mưu và Đội thuế phường đã triển khai nhiều biện...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế năm 2018

Ngày đăng 17/06/2019 | 08:40 | Lượt xem: 565
Năm 2018, công tác điều hành thu, chi ngân sách nhà nước được triển khai tích cực, chủ động, nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo dự toán do quận giao và phường xây dựng. Trong...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế tháng 7/2018

Ngày đăng 08/08/2018 | 03:59 | Lượt xem: 802
- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 187.761.000 đồng, 7 tháng bằng 63% dự toán năm, tăng 33% so với cùng kỳ. Trong đó: + Thuế ngoài quốc doanh đạt 101.770.000 đồng,  tháng 7 bằng...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 07/07/2018 | 10:35 | Lượt xem: 712
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng thực hiện 2.868.703.000 đồng, bằng  59% dự toán năm, tăng 31% so với cùng kỳ. Trong đó: + Thu thuế ngoài quốc doanh 1.255.228.000 đồng,...

Đồ án quy hoạch chi tiết đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Lạc Viên

Ngày đăng 28/08/2017 | 03:47 | Lượt xem: 1214
Đồ án quy hoạch chi tiết đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Lạc Viên

Tổ quản lý đô thị phường ra quân làm trật tự đường hè

Ngày đăng 06/03/2018 | 01:55 | Lượt xem: 682
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 19/01/2018 của UBND phường Lạc Viên về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị năm 2018 trên...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế quý I/2018

Ngày đăng 10/05/2018 | 09:34 | Lượt xem: 721
Kết quả thu, chi ngân sách: - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I ước đạt 1.139.575.000đ đạt 23% kế hoạch tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó ước các chỉ tiêu như sau: + Thuế...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế năm 2018

Ngày đăng 10/05/2018 | 09:29 | Lượt xem: 672
Năm 2017, UBND phường đã chủ động, tích cực quản lý và điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo đúng dự toán giao. * Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 9.948.065.746đ, đạt 101%...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế 9 tháng năm 2017

Ngày đăng 19/10/2017 | 03:24 | Lượt xem: 957
Trong 9 tháng Uỷ ban nhân dân phường đã bám sát kế hoạch, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ năm 2017 và đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Họp Hội đồng tư vấn thuế phường Lạc Viên

Ngày đăng 26/09/2017 | 02:47 | Lượt xem: 1086
Chiều ngày 11/9/2017, Hội đồng tư vấn thuế phường Lạc Viên họp mở rộng sơ kết 8 tháng, phương hướng 4 tháng cuối năm 2017 và bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế,...

Hội nghị tổng kết công tác Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Ngày đăng 22/09/2017 | 03:31 | Lượt xem: 934
Ngày 15/9/2017, Đảng bộ phường Lạc Viên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 14/06/2017 | 05:38 | Lượt xem: 2356
- Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước thực hiện 4.389.969.000.000 đồng, bằng  56% dự toán năm, bằng 104% so với cùng kỳ. Trong đó: + Thu thuế ngoài quốc doanh 6 tháng tháng ước thực...

Kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế tháng 4/2017

Ngày đăng 09/05/2017 | 10:40 | Lượt xem: 2957
Kết quả thu, chi ngân sách: - Tổng thu ngân sách nhà nước 297.970.000 đồng, 4 tháng bằng 31% dự toán năm, bằng 99% so với cùng kỳ. Trong đó: + Thuế đất phi nông nghiệp đạt 98.595.000...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế Quý I/2017

Ngày đăng 20/04/2017 | 11:10 | Lượt xem: 3138
Kết quả thu, chi ngân sách: - Tổng thu ngân sách nhà nước 2.432.955.000 đồng, bằng 31% dự toán năm, bằng 97% so với cùng kỳ. Trong đó: + Thuế đất phi nông nghiệp đạt 157.386.000 đồng,...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế tháng 2/2017

Ngày đăng 13/03/2017 | 09:17 | Lượt xem: 4065
Kết quả thu, chi ngân sách: - Tổng thu ngân sách nhà nước 1.475.838.000 đồng, bằng 19% dự toán năm, bằng 80% so với cùng kỳ. Trong đó: + Thuế đất phi nông nghiệp đạt 149.957.000 đồng,...

Kết quả thực hện nhiệm vụ kinh tế - ngân sách tháng 1/2017

Ngày đăng 01/03/2017 | 09:13 | Lượt xem: 4260
Kết quả thu, chi ngân sách: - Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 911.656.000 đồng, bằng 12% dự toán năm, bằng 59% so với cùng kỳ. Trong đó: + Thuế đất phi nông nghiệp đạt 142.528.000 đồng,...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế 6 tháng đầu năm

Ngày đăng 07/07/2016 | 08:04 | Lượt xem: 9030
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế 6 tháng đầu năm 2016 cụ thể như sau:

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa ban phường Lạc Viên

Ngày đăng 29/05/2014 | 12:00 | Lượt xem: 422
Phường Lạc Viên có 9/20 tổ dân phố với trên 1000 hộ gia đình nằm trong dự án Khu đô thị mới Ngã 5-Sân bay Cát Bi. Từ năm 2008 nay trong lụ 1A, 1B khú khăn vướng mắc nhất là 4 hộ gia đình: hộ bà...
Trang chủ

Kinh tế - chính trị đô thị