Trang chủ

Cải cách hành chính

Quy trình ISO 9001:2015 lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày đăng 17/09/2020 | 08:05 | Lượt xem: 9
Quy trình ISO 9001:2015 lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Quy trình ISO 9001:2015 lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 17/09/2020 | 07:58 | Lượt xem: 9
Chi tiết xin vui lòng xem tại đây

Phường Lạc Viên mở lớp giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho thanh niên độ tuổi sãn sàng nhập ngũ

Ngày đăng 15/09/2020 | 02:04 | Lượt xem: 16
Sáng ngày 12/9/2020 Cụm I Khối đường phố - LLVT gồm các phường Lạc Viên, Cầu Tre, Vạn Mỹ, Máy Chai phối hợp với BCH QS các phường tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thứ quốc phòng và an ninh cho đối tượng...

Quy trình ISO 9001:2015 lĩnh vực Giao thông vận tải

Ngày đăng 14/09/2020 | 10:59 | Lượt xem: 19
Quy trình ISO 9001:2015 thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải

Công bố Hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại phường Lạc Viên

Ngày đăng 14/09/2020 | 10:24 | Lượt xem: 20
Nội dung chi tiết xin vui lòng xem tại đây

Kết quả công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 12/09/2020 | 11:03 | Lượt xem: 17
6 tháng đầu năm, UBND phường đã chỉ đạo lực lượng Công an phường chủ động phối hợp chặt chẽ với, các lực lượng liên quan và căn cứ tình hình tội phạm trên địa bàn đã làm tốt công tác điều tra, đảm...

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước phường Lạc Viên năm 2020

Ngày đăng 12/09/2020 | 10:59 | Lượt xem: 18
KẾ HOẠCH Cải cách hành chính Nhà nước phường Lạc Viên năm 2020 Thực hiện Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành kế hoạch cải cách hành...

Luật tiếp cận thông tin

Ngày đăng 12/09/2020 | 10:53 | Lượt xem: 19
QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 104/2016/QH13 ...

Quy trình ISO 9001:2015 lĩnh vực Thanh tra

Ngày đăng 12/09/2020 | 10:44 | Lượt xem: 23
Quy trình ISO 9001:2015 thuộc lĩnh vựcThanh tra

Quy trình ISO 9001:2015 lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

Ngày đăng 12/09/2020 | 10:36 | Lượt xem: 21
Quy trình ISO 9001:2015 thuộc lĩnh vực Tư pháp hộ tịch

Quy trình ISO 9001:2015 lĩnh vực Giáo dục đào tạo

Ngày đăng 12/09/2020 | 10:33 | Lượt xem: 19
Các Quy trình ISO 9001:2015 thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo

Quy trình ISO 9001:2015 lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Ngày đăng 12/09/2020 | 10:30 | Lượt xem: 18
Các Quy trình ISO 9001:2015 thuộc lĩnh vực LĐTBXH

Quy trình ISO 9001:2015 lĩnh vực Tài nguyên và môi trường

Ngày đăng 12/09/2020 | 10:28 | Lượt xem: 18
Các Quy trình ISO 9001:2015 đối với lĩnh vực Tài nguyên và môi trường

Quy trình ISO 9001:2015 lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 12/09/2020 | 10:23 | Lượt xem: 16
Quy trình ISO 9001:2015 đối với lĩnh vực Nội vụ

Quy trình ISO 9001:2015 lĩnh vực LĐTBXH

Ngày đăng 12/09/2020 | 10:15 | Lượt xem: 19
Các quy trình ISO 9001:2015 trong lĩnh vực LĐTBXH

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng 12/09/2020 | 09:29 | Lượt xem: 21
6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngoài nhiệm vụ tăng cường phòng chống dịch, UBND phường vẫn luôn tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ...

Thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp

Ngày đăng 12/09/2020 | 08:37 | Lượt xem: 18
Quyết định số 2603/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp

Thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã

Ngày đăng 12/09/2020 | 08:30 | Lượt xem: 18
Danh mục thủ tục Nội dung thủ tục Ban biên tập

Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 12/09/2020 | 08:24 | Lượt xem: 20
Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng 12/09/2020 | 08:12 | Lượt xem: 14
Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng