Trang chủ

Cải cách hành chính

Tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 tại Đảng bộ phường Lạc Viên
Ngày đăng 06/01/2020 | 09:24 | Lượt xem: 162

Đại hội các Chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ phường

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Thông tri số 36-TT/TU ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải phòng và kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 04/10/2019 của Đảng ủy phường Lạc Viên về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiêm kỳ 2020 – 2022, tiến tới Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong không khí thi đua sổi nổi lập thành tích chào mừng  kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/02/1930 – 3/02/2020 và thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ, tiến tới Đại hội Đảng bộ phường. Trong thời gian qua, Đảng ủy phường đã tập trung cao cho công tác chỉ đạo đại hội các Chi bộ với mục tiêu tổng kết hoạt động của cấp ủy khóa 2017 – 2020 và xây dựng nhân sự cấp ủy khóa mới 2020 – 2022 được coi trọng về chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sách, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.Chi bộ TDP số 7 tổ chức Đại hội điểm

Sau khi Đảng ủy nghe chương trình Đại hội của các Chi bộ và nhất trí với nhân sự của cấp ủy khóa mới. Các Chi bộ đã tiến hành tổ chức Đại hội. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy phường, ngày 02/01/2020 Chi bộ Tổ dân phố số 7 đã tiến hành tổ chức Đại hội điểm, Đại hội Chi bộ tổ dân phố đã tổ chức trong không khí trang nghiêm và đã thành công tốt đẹp. Dự kiến Đại hội các Chi bộ hoàn thành trước ngày 11/01/2020.