Trang chủ

Cải cách hành chính

Thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục đào tạo
Ngày đăng 03/04/2017 | 09:57 | Lượt xem: 508

Quyết định công bố của Thành phố

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ (4 TTHC)

 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn). Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

- Trong thời hạn 10 ngày, Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, kiểm tra trên thực tế, nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn);

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có văn bản cho phép thành lập. Trường hợp không cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có văn bản thông báo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo và tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ biết rõ lý do và hướng giải quyết.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

- Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên giảng dạy tại lớp đó.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan trực tiếp giải quyết: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn);

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).

g. Lệ phí: Không.

h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập khi bảo đảm các điều kiện sau:

- Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình;

- Có giáo viên đạt trình độ theo quy định tại Điều 38 của Điều lệ trường mầm non:

Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non là có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non; Trình độ chuẩn được đào tạo của nhân viên y tế học đường, kế toán là có bằng tốt nghiệp trung cấp theo chuyên môn được giao; Đối với nhân viên thủ quỹ, thư viện, văn thư, nấu ăn, bảo vệ phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ được giao;

- Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu theo quy định tại Điều 31, Điều 32, Điều 33 của Điều lệ trường mầm non:

+ Yêu cầu đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập:

 •   Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập không bị dột nát, được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố, an toàn, đủ ánh sáng tự nhiên, thoáng và sắp xếp gọn gàng. Nền nhà láng xi măng, lát gạch màu sáng hoặc bằng gỗ.
 •   Diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em: đảm bảo ít nhất 1,5 m2 cho một trẻ. Có đủ nước sạch dùng cho sinh hoạt và đủ nước uống hàng ngày cho trẻ.
 •   Có chỗ chơi, có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho trẻ, có phòng vệ sinh ít nhất 0,4 m2 cho một trẻ và phương tiện phù hợp với lứa tuổi và đủ phục vụ.
 •   Những nơi có tổ chức ăn cho trẻ phải có bếp riêng, an toàn, bếp đặt xa lớp mẫu giáo, nhóm trẻ; Đảm bảo phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện chế độ đăng kiểm thực phẩm.

+ Trang thiết bị đối với một nhóm trẻ độc lập:

 •   Có chiếu hoặc thảm cho trẻ ngồi chơi, giường nằm, chăn, gối, màn cho trẻ ngủ, dụng cụ đựng nước uống, giá để đồ chơi, giá để khăn và ca cốc cho trẻ, có đủ bô đi vệ sinh cho trẻ dùng; Một ghế cho giáo viên.
 •   Có đủ thiết bị tối thiểu cho trẻ gồm: đồ chơi, đồ dùng và tài liệu phục vụ hoạt động chơi và chơi - tập có chủ đích.
 •   Đủ đồ dùng cá nhân cho mỗi trẻ.
 •   Có đồ dùng, tài liệu cho người nuôi dạy trẻ, gồm: bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; Sổ theo dõi trẻ; Sổ theo dõi tài sản của nhóm trẻ; Tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ.

+ Trang thiết bị đối với một lớp mẫu giáo độc lập:

 •   Có bàn, ghế đúng quy cách cho trẻ ngồi (đặc biệt đối với trẻ 5 tuổi): một bàn và hai ghế cho hai trẻ; Một bàn, một ghế và một bảng cho giáo viên; Kệ để đồ dùng, đồ chơi; Thùng đựng nước uống, nước sinh hoạt. Nếu lớp bán trú, có ván hoặc giường nằm, chăn, gối, màn, quạt phục vụ trẻ em ngủ.
 •   Có đủ thiết bị tối thiểu cho trẻ bao gồm: đồ chơi, đồ dùng và tài liệu cho hoạt động chơi và học có chủ đích.
 •   Đủ đồ dùng cá nhân cho mỗi trẻ.
 •   Có đồ dùng, tài liệu cho giáo viên mẫu giáo gồm: bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; Sổ theo dõi trẻ; Sổ ghi chép tổ chức các hoạt động giáo dục của trẻ trong ngày; Tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.

  

2. Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về việc sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục cho Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn). Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

- Trong thời hạn 10 ngày, Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, kiểm tra trên thực tế, nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn);

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có văn bản cho phép sáp nhập, chia, tách. Trường hợp không cho phép sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có văn bản thông báo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo và tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ biết rõ lý do và hướng giải quyết.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

- Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên giảng dạy tại lớp đó.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan trực tiếp giải quyết: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn);

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).

g. Lệ phí: Không.       

h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.       

i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Bảo đảm quy định tại Điều 13 của Điều lệ trường mầm non:

- Trẻ em được tổ chức theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo.

+ Đối với nhóm trẻ: trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ. Số trẻ tối đa trong một nhóm trẻ được quy định như sau:

 •  Nhóm trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi: 15 trẻ;
 •  Nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi: 20 trẻ;
 •  Nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi: 25 trẻ.

+ Đối với lớp mẫu giáo: Trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo. Số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo được quy định như sau:

 •  Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi: 25 trẻ;
 •  Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi: 30 trẻ;
 •  Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi: 35 trẻ.

+ Nếu số lượng trẻ em trong mỗi nhóm, lớp không đủ 50% so với số trẻ tối đa được quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1 của Điều 13 Điều lệ trường mầm non thì được tổ chức thành nhóm trẻ ghép hoặc lớp mẫu giáo ghép;

+ Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có không quá 2 trẻ cùng một loại khuyết tật. Việc tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ em khuyết tật học hòa nhập trong nhà trường, nhà trẻ thực hiện theo quy định của Luật Người khuyết tật và các văn bản hướng dẫn thi hành;

+ Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có đủ số lượng giáo viên theo quy định hiện hành. Nếu nhóm, lớp có từ 2 giáo viên trở lên thì phải có 1 giáo viên phụ trách chính.

- Tùy theo điều kiện địa phương, nhà trường, nhà trẻ có thể có thêm nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo ở những địa bàn khác nhau để thuận tiện cho trẻ đến trường, đến nhà trẻ (gọi là điểm trường). Hiệu trưởng phân công một phó hiệu trưởng hoặc một giáo viên phụ trách lớp phụ trách điểm trường. Mỗi trường, mỗi nhà trẻ không có quá 7 điểm trường.

* Bảo đảm an toàn và quyền lợi của trẻ và giáo viên.

* Góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.

  

3. Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục cho Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn);

- Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra.

* Căn cứ biên bản kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ra quyết định thu hồi giấy phép thành lập và quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do, các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của trẻ và giáo viên. Quyết định giải thể phải công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan trực tiếp giải quyết: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn);

- Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định thu hồi giấy phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục và Quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

g. Lệ phí: Không.       

h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.       

i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

+ Hết thời hạn đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định về tổ chức hoạt động;

+ Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.

  

 

4. Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp

a. Trình tự thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đăng ký hoạt động nhóm trẻ;

+ Cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ tại nhóm trẻ.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã;
 • Cơ quan phối hợp: các tổ chức xã hội (thực hiện kiểm tra, giám sát).

f. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép đăng ký hoạt động.

g. Lệ phí: Không.       

h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.       

i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Điều kiện nhóm trẻ đăng ký hoạt động:

- Có số lượng trẻ em trong nhóm trẻ tối đa là 07 (bảy) trẻ;

- Người chăm sóc trẻ có đủ sức khỏe, không mắc bệnh truyền nhiễm, đủ năng lực chịu trách nhiệm dân sự và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định;

- Cơ sở vật chất phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu như sau:

+ Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ có diện tích tối thiểu là 15m2; bảo đảm an toàn, thoáng, mát, đủ ánh sáng, sàn nhà láng xi măng, lát gạch hoặc gỗ, có cửa ngăn cách với các khu vực khác;

+ Có đồ dùng, đồ chơi an toàn, phù hợp lứa tuổi của trẻ;

+ Có đủ đồ dùng cá nhân phục vụ trẻ ăn, uống, ngủ, sinh hoạt và các thiết bị phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ; có đủ nước chín cho trẻ uống hàng ngày;

+ Có phòng vệ sinh và thiết bị vệ sinh phù hợp với trẻ; có đủ nước sạch cho trẻ dùng.

- Có bản thỏa thuận với phụ huynh về việc nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và đảm bảo an toàn cho trẻ tại nhóm trẻ.

- Có tài liệu hướng dẫn thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.