Trang chủ

Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba
Ngày đăng 23/04/2016 | 11:47 | Lượt xem: 821

    Ngày 15 tháng 4 năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lạc Viên tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Lạc Viên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  - Chủ trì hội nghị bà: Hoàng Thị Tuyết Lan. Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

  - Thư ký hội nghị bà: Đặng Thị Hồng. Chức vụ:  Ủy viên BCH Công đoàn phường.

   Ông Nguyễn Văn Tiệm – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường báo cáo về tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với những người ứng cử:

  - Số lượng: Hội nghị cử tri nơi cư trú: 42 người, 36 hội nghị; Hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc: 0 người, 0 hội nghị.

  - Kết quả:

  +Người ứng cử được sự tín nhiệm của cử tri: 42 người.