Trang chủ

Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai
Ngày đăng 20/04/2016 | 09:39 | Lượt xem: 734

     Ngày 16 tháng 3 năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lạc Viên tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Lạc Viên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 -  Chủ trì hội nghị bà: Hoàng Thị Tuyết Lan. Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

 -  Thư ký hội nghị bà: Đặng Thị Hồng. Chức vụ:  Ủy viên BCH Công đoàn phường.

 -  Hội nghị đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua với kết quả: 12/12 = 100% đại biểu tham dự nhất trí thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Lạc Viên nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể:

   Tổng số đại biểu được bầu là: 25 người

   Tổng số dự kiến giới thiệu là: 42 người, trong đó: Nữ: 18 người = 43%; Người trẻ tuổi: 7 người = 17%: Người ngoài Đảng: 7 người = 17%.