Trang chủ

Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất
Ngày đăng 31/03/2016 | 09:48 | Lượt xem: 868

  Ngày 16 tháng 02 năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lạc Viên tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp và của đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính cấp dưới trên địa bàn.

- Chủ trì hội nghị bà: Hoàng Thị Tuyết Lan Chức vụ: Chủ tịch UB MTTQVN phường

- Thư ký hội nghị bà: Đặng Thị Hồng Chức vụ: Công chức Văn phòng - Phó chủ tịch Công đoàn cơ quan phường.