Trang chủ

Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội lần thứ XIII phường Lạc Viên thành công rực rỡ
Ngày đăng 18/05/2020 | 07:43 | Lượt xem: 457

Thực hiện Kế hoạch số 171-KH/QU, ngày 28/7/2019 của Quận ủy Ngô Quyền về triển khai tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Ngô Quyền lần thứ XXIII; trong ngày 08 tháng 5 năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Lạc Viên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 được diễn ra tại Trung tâm hội nghị Cát Bi Plaza, số 01 Lê Hồng Phong, phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Dự Đại hội có 114 đại biểu chính thức đại diện của 17 chi bộ trực thuộc.

Các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện của Đại hội, tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ trình tại Đại hội lần thứ XII. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa XII gồm 15 đồng chí, và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXIII gồm 04 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội với tinh thần: "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy tiềm năng, khai thác hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ; góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của Quận Ngô Quyền và Thành phố Hải Phòng".

Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới, Đại hội Đảng bộ phường Lạc Viên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.