Trang chủ

Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ 9 HĐND phường Lạc Viên
Ngày đăng 24/06/2019 | 08:19 | Lượt xem: 922

Ngày 04/6/2019, HĐND phường Lạc Viên tổ chức kỳ họp thứ 9 nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 9 HĐND Phường Lạc Viên khóa VIII ( nhiệm kỳ 2016-2021) tiến hành trong 01 ngày, vào hồi  8h00' ngày 04/6/2019 với chương trình cụ thể như sau:

1. Chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.

2. Thông qua chương trình kỳ họp.

3. Diễn văn khai mạc kỳ họp.

4. Bầu ban kiểm đếm, kiểm phiếu.

5. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND phường.

6. Bầu chức danh Chủ tịch HĐND phường.

7. Phát biểu nhận nhiệm vụ.

8. UBND phường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019 và bổ khuyết phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

9. UBND phường Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả giải quyết đơn thư của công dân; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

10. Báo cáo của UBND phường về kết quả thực hiện ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 7 và kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 7.

11. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri trước kỳ họp thứ 9.

12. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

13. Thông qua 03 tờ trình về :

13.1. Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2019;

13.2. Quyết toán ngân sách phường năm 2018;

13.3. Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND phường;

14. Các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội và Ban pháp chế HĐND.

15. Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Thường trực HĐND, các Ban và Đại biểu HĐND phường, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

16. Các nhóm thảo luận

17. Thảo luận tại hội trường

18. Tổng hợp ý kiến thảo luận

19. Chất vấn và trả lời chất vấn

20. Thông qua dự thảo các Nghị quyết:

20.1. Bổ khuyết Kế hoạch nhiệm vụ Phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2019;

20.2. Quyết toán ngân sách và thu các loại quỹ phường năm 2018.

20.3. Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND phường;

21. Thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

22. Diễn văn bế mạc kỳ họp.