Trang chủ

Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Hội đồng nhân dân phường tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 9
Ngày đăng 19/06/2019 | 10:27 | Lượt xem: 853

Ngày 15/5/2019, HĐND phường họp tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 9 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị tiếp xúc cử tri có mặt các đại biểu HĐND phường, 80 đại biểu cử tri trên địa bàn phường.

Tại hội nghị đồng chí Lê Mạnh Cường - PCT HĐND phường đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 8, thời gian, chương trình, nội dung kỳ họp thứ 9 HĐND phường. 

Cũng tại hội nghị đồng chí Lê Mạnh Toàn - PCT UBND phường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 7 HĐND phường.

Tại hội nghị có 02 y kiến của cử tri về vấn đề trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. Đồng chí Lê Mạnh Toàn PCT |UBND phường đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến kiến nghị của cử tri.