Trang chủ

Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Kỳ họp bất thường)
Ngày đăng 17/06/2019 | 04:04 | Lượt xem: 810

Sáng ngày 13/3/2018 HĐND phường Lạc Viên tổ chức kỳ họp thứ VIII kỳ họp bất thường bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND phường.

Tại kỳ họp HĐND phường đã bầu ông Trịnh Quang Trường làm Chủ tịch HĐND phường, ông Dương Đức Hoàn làm Chủ tịch UBND phường.