Trang chủ

Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

NGHỊ QUYẾT: Về việc tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2017-2021
Ngày đăng 09/05/2018 | 04:43 | Lượt xem: 245

Nội dung Nghị quyết 11