Trang chủ

Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

NGHỊ QUYẾT: Về việc tăng cường hiệu quả công tác quản lý về vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2017-2021
Ngày đăng 09/05/2018 | 04:28 | Lượt xem: 221

Nội dung Nghị quyết số 12